Бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесі (ТжКБ)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы «28» сәуірдегі № 198 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 7 наурыздағы №89 бұйрығымен өзгерістер енгізілген

(2-қосымша)

Кешенді тестілеудің жалпы бейіндік және бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесі (ТжКБ)

Код Мамандық атауы Жалпы бейіндік пәндер Бейіндік пәндер
1 2 3 4 5
1. Білім
1 5B010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
2 5B010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
3 5B010300 Педагогика және психология Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
4 5B010400 Бастапқы әскери дайындық Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
5 5B010500 Дефектология Педагогика және психология негіздері Биология
6 5B010600 Музыкалық білім Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
7 5B010700 Бейнелеу өнері және сызу Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
8 5B010800 Дене шынықтыру және спорт Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
9 5B010900 Математика Педагогика және психология негіздері Математика
10 5B011000 Физика Педагогика және психология негіздері Физика
11 5B011100 Информатика Педагогика және психология негіздері Информатика
12 5B011200 Химия Педагогика және психология негіздері Химия
13 5B011300 Биология Педагогика және психология негіздері Биология
14 5B011400 Тарих Педагогика және психология негіздері Қазақстан тарихы
15 5B011500 Құқық және экономика негіздері Педагогика және психология негіздері Құқық және экономика негіздері
16 5B011600 География Педагогика және психология негіздері География
17 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Қазақ тілі
18 5B011800 Орыс тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Орыс тілі
19 5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын) Педагогика және психология негіздері Ағылшын тілі
5B011923 Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс) Педагогика және психология негіздері Неміс тілі
5B011924 Шетел тілі: екі шетел тілі (француз) Педагогика және психология негіздері Француз тілі
20 5B012000 Кәсіптік оқыту Педагогика және психология негіздері Қазақстан тарихы
21 5B012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі
22 5B012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі
23 5B012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
24 5B012500 Химия-Биология Педагогика және психология негіздері Биология
25 5B012600 Математика-Физика Педагогика және психология негіздері Физика
26 5B012700 Математика-Информатика Педагогика және психология негіздері Математика
27 5B012800 Физика-Информатика Педагогика және психология негіздері Физика
28 5B012900 География-Тарих Педагогика және психология негіздері География
29 5B013000 Тарих-Дінтану Педагогика және психология негіздері Дүниежүзі тарихы
2. Гуманитарлық ғылымдар
30 5B020100 Философия Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гумани-тарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
31 5B020200 Халықаралық қатынастар География Дүниежүзі тарихы
32 5B020300 Тарих Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
33 5B020400 Мәдениеттану Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
34 5B020501 Филология: Қазақ тілі Қазақ тілі Қазақ әдебиеті
5B020502 Филология: Орыс тілі Орыс тілі Орыс әдебиеті
35 5B020600 Дінтану Шығар.емтихан Қазақстан тарихы
36 5B020700 Аударма ісі Қазақ тілі/Орыс тілі Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
37 5B020800 Археология және этнология Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
38 5B020900 Шығыстану Қазақ тілі/Орыс тілі Дүниежүзі тарихы
39 5B021000 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) Қазақ тілі/Орыс тілі Ағылшын тілі
5B021012 Шетел филологиясы (неміс тілі) Қазақ тілі/Орыс тілі Неміс тілі
5B021022 Шетел филологиясы (француз тілі) Қазақ тілі/Орыс тілі Француз тілі
40 5B021200 Түркітану Қазақ тілі/Орыс тілі Қазақ әдебиеті
41 5B021500 Исламтану Шығар.емтихан Қазақстан тарихы
3. Құқық
42 5В030100 Құқықтану Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
43 5В030200 Халықаралық құқық Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
44 5В030300 Құқық қорғау қызметі Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
45 5В030400 Кеден ісі Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
4. Өнер
46 5В040100 Музыкатану Шығар.емтихан Музыка әдебиеті
47 5В040200 Аспаптық орындаушылық Шығар.емтихан Гармония
48 5В040300 Вокалдық өнер Шығар.емтихан Музыка теориясы
49 5В040400 Дәстүрлі музыка өнері Шығар.емтихан Музыка теориясы
50 5В040500 Дирижерлау Шығар.емтихан Гармония
51 5В040600 Режиссура Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
52 5В040700 Актерлік өнер Шығар.емтихан Театр тарихы
53 5В040800 Эстрада өнері Шығар.емтихан Музыка теориясы
54 5В040900 Хореография Шығар.емтихан Хореография тарихы
55 5В041000 Сценография Шығар.емтихан Қазақстан көркем мәдениеті және дүниеж. өнер тарихы
56 5В041100 Композиция Шығар.емтихан Музыка әдебиеті
57 5В041200 Операторлық өнер Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
58 5В041300 Кескіндеме Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
59 5В041400 Графика Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
60 5В041500 Мүсін Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
61 5В041600 Өнертану Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
62 5В041700 Сән өнері Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
63 5В041900 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
64 5В042000 Сәулет Шығар.емтихан Сызу
65 5В042100 Дизайн Шығар.емтихан Сызу
66 5В042200 Баспа ісі Шығар.емтихан Қазақ тілі/Орыс тілі
67 5В042300 Арт-менеджмент Шығар.емтихан Маркетинг негіздері
5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
68 5B050100 Әлеуметтану Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гумани-тарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
69 5В050200 Саясаттану Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гумани-тарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
70 5В050300 Психология Қазақстан тарихы Психология негіздері
71 5В050400 Журналистика Шығар.емтихан Қазақ тілі/Орыс тілі
72 5В050500 Аймақтану Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
73 5В050600 Экономика Қаржы және несие Ұйым экономикасы
74 5В050700 Менеджмент Экономика негіздері Менеджмент
75 5В050800 Есеп және аудит Қаржы және несие Ұйым экономикасы
76 5В050900 Қаржы Қаржы және несие Ұйым қаржысы
77 5В051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару Экон. теория негіздері Маркетинг
78 5В051100 Маркетинг Экономика негіздері Маркетинг
79 5В051200 Статистика Қаржы және несие Ұйымдар статистикасы
80 5В051300 Әлемдік экономика Экон. теория негіздері Ұйым қаржысы
81 5В051400 Қоғамдық байланыс Шығар.емтихан Экономикалық теория негіздері
82 5В051500 Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету Қазақ тілі / Орыс тілі Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру
83 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау Экономикалық теория негіздері Қаржылық және экономикалық есепті талдау
84 5В052100 Мемлекеттік аудит Қаржы және несие Ұйым экономикасы
85 5В052300 Спорт менеджменті Экономика негіздері Менеджмент
6. Жаратылыстану ғылымдары
86 5B060100 Математика Физика Математика
87 5В060200 Информатика Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
88 5В060300 Механика Математика Физика
89 5В060400 Физика Математика Физика
90 5В060500 Ядролық физика Математика Физика
91 5B060600 Химия Биология Химия
92 5В060700 Биология Химия Биология
93 5В060800 Экология Химия Биология
94 5B060900 География Қазақстан тарихы География
95 5B061000 Гидрология География Жалпы геология
96 5B061100 Физика және астрономия География Физика
97 5B061200 Метеорология География Физика
7. Техникалық ғылымдар және технологиялар
98 5B070100 Биотехнология Химия Биология
99 5B070200 Автоматтандыру және басқару Математика Саланың технология-лық процестерін автоматтандыру
100 5B070300 Ақпараттық жүйелер Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
101 5B070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
102 5B070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
103 5B070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау Физика Жалпы геология
104 5B070700 Тау-кен ісі Электротехника Жалпы геология
105 5B070800 Мұнай газ ісі Физика Химия
106 5B070900 Металлургия Химия Материалтану негіздері
107 5B071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы Физика Материалтану негіздері
108 5B071100 Геодезия және картография География Геодезия
109 5B071200 Машина жасау Физика Машина жасау техно-логиясы негіздері
110 5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар Физика Еңбекті қорғау
111 5B071400 Авиациялық техника және технологиялар Физика Авиациялық қауіпсіздік
112 5B071500 Теңіз техникасы және технологиясы Кемелердің құрылысы және кеменің өміршеңдігі үшін күрес теориясы Кеменің энергетикалық қондырғылары
113 5B071600 Аспап жасау Физика Электроника және схемотехника негіздері
114 5B071700 Жылу энергетикасы Физика Жылутехника және жылумен қамтамасыз ету
115 5B071800 Электр энергетикасы Физика Электротехника және электрмен қамтамасыз ету
116 5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Физика Электроника және схемотехника негіздері
117 5B072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
118 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
119 5B072200 Полиграфия Физика Баспа өндірісінің технологиясы
120 5B072300 Техникалық физика Математика Физика
121 5B072400 Технологиялық маши-налар мен жабдықтар (сала бойынша) Физика Конструкциялау негіздері мен машина бөлшектері
122 5B072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) Физика Органикалық химия және полимерлер
123 5B072600 Жеңiл өнеркәсiп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы Химия Тігін өндірісінің материалдары
124 5B072700 Азық-түлік өнімдері-нің технологиясы Химия Микробиология
125 5B072800 Қайта өңдеу өндіріс-терінің технологиясы (сала бойынша) Химия Микробиология
126 5B072900 Құрылыс Құрылыс материалдары Ғимараттар мен үймереттердің құрастырылымдары
127 5B073000 Құрылыс материал-дарын, бұйымдарын және құрастырылым-дарын өндіру Құрылыс материалдары Құрылыс бұйымдары және құрастырылым-дарын өндіру технологиясы
128 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Электротехника Материалтану негіздері
129 5B073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Физика Стандартизация
130 5B073300 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы Химия Тігін өндірісінің материалдары
131 5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту Электротехника Жалпы геология
132 5В073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы Физика Материалтану негіздері
133 5В074300 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Физика Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану
134 5В074500 Көлік құрылысы Физика Еңбекті қорғау
135 5В074600 Ғарыш техникасы және технологиялары Физика Конструкциялау негіздері мен машина бөлшектері
136 5В074800 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
137 5В075000 Метрология Физика Стандартизация
138 5В075200 Инженерлік жүйелержәне желілер Физика Еңбекті қорғау
139 5В075300 Балқуы қиын бейме-талл және силикатты материалдардың хи-миялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
8. Ауылшаруашылық ғылымдары
140 5B080100 Агрономия Биология Агрономия негіздері
141 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Биология Мал шаруашылығы
142 5B080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы Биология Аңшылықтану
143 5B080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау Биология Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері
144 5B080500 Су ресурстары және суды пайдалану География Биология
145 5B080600 Аграрлық техника және технология Биология Ауылшаруашылық машиналары
146 5B080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы Биология Дендрология
147 5B080800 Топырақтану және агрохимия Химия Агрономия негіздері
148 5B080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы Биология Агрономия негіздері
149 5B081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау География Биология
150 5В081100 Өсімдік қорғау және карантин Биология Агрономия негіздері
151 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету Физика Ауылшаруашылық машиналары
9. Қызмет көрсету
152 5В090100 Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру Физика Еңбекті қорғау
153 5В090200 Туризм География Туристтік қызметті ұйымдастыру
154 5В090300 Жерге орналастыру География Геодезия
155 5В090500 Әлеуметтік жұмыс Қазақстан тарихы Әлеуметтік мекеме-лердің жұмысын ұйымдастыру
156 5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы Шығар.емтихан Қазақстан тарихы
157 5В090700 Кадастр География Геодезия
158 5В090800 Бағалау Экономикалық теория негіздері Менеджмент негіздері
159 5В090900 Логистика (сала бойынша) Физика Еңбекті қорғау
160 5В091000 Кітапхана ісі Қазақстан тарихы Кітапханалық қорларды және каталогтарды ұйымдастыру
161 5В091200 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі Қазақстан тарихы Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру
10. Әскери іс және қауіпсіздік
162 5В100100 Өрт қауіпсіздігі Математика Физика
163 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Математика Информатика
11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
163-1 5B110100 Мейірбике ісі Биология Мейірбике ісі негіздері
163-2 5B110300 Фармация Химия Фармакология негіздері
12. Ветеринария
164 5B120100 Ветеринарлық медицина Биология Жануарлар анатомиясы және физиологиясы
165 5B120200 Ветеринарлық санитария Биология Жануарлар анатомиясы және физиологиясы
14. Өнер
166 5В140100 Орындаушылық өнер Шығар.емтихан Музыка теориясы
167 5В140200 Халық аспаптары Шығар.емтихан Музыка теориясы
168 5В140300 Ән өнері Шығар.емтихан Музыка теориясы

Ректордың блогы

logo10let

ruhani jangyru logo

Видеогалерея

logo 3d