Сабақ кестесі

     

    «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ   

     1 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 2-семестр

     1 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 2-семестр

     2 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 4-семестр

     2 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 4-семестр

     3 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 6-семестр

     3 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 6-семестр

  

    «БІЛІМ» ФАКУЛЬТЕТІ 

    1 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 2-семестр  

     1 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 2-семестр     

     2 курс күндізгі бөлім 2019 оқу жылы 3-семестр      

     2 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 4-семестр 

     3 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 6-семестр

     3 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 6-семестр 

 

    «ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ» ФАКУЛЬТЕТІ  

     1 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 2-семестр    

     2 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 4 семестр    

     3 курс күндізгі бөлім 2020 оқу жылы 6-семестр