Кафедра құрамы

ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ:

Кафедрада 1 экономика ғылымдарының докторы, профессор. 4 Экономика ғылымдарының кандидаты, доцен. 8 Экономика ғылымдарының магистрі жұмыс істейді. Атап өтсек: Сарсенова Акмарал Еділбайқызы - кафедра меңгерушісі, э.ғ.к.доцент, Жұмаділдаев М. - э.ғ.к., доцент; Жакашев Б.Р.- э.ғ.к., доцент; Уристенбекова Б.Ү. - э.ғ.к., доцент; Алимкулова Ш.И. - экономика ғылымдарының магистрі; Елешева Д.Н. - экономика ғылымдарының магистрі, Саркулова Жанар Жақсыбайқызы - экономика ғылымдарының магистрі; Джаманкулова Айжан Борангазиевна - экономика ғылымдарының магистрі; Жусипова Бейсенкүл Шырынханқызы - экономика ғылымдарының магистрі; Наурызбаева Диана Сағатбекқызы - экономика ғылымдарының магистрі; Тәжібаева Жанар Серікқызы - экономика ғылымдарының магистрі; Әшіралиева Диана Мұратқызы - экономика ғылымдарының магистрі.

          Жумадильдаев Мурат э.ғ.к.,доцент                   Саркулова Жанар Жаксыбайкызы магистр

    Жакашев Бейбит Райкулович э.ғ.к., доцент          Наурызбаева Диана Сагатбековна магистр

            Үрістенбекова Баян   э.ғ.к.доцент                       Тажибаева Жанар Сериковна магистр

     Алимкулова Шырын Исламхановна магистр     Джаманкулова Айжан Борангазиевна магистр


                    Елешева Дана Нурахановна                           Аширалиева Диана Мураткызы магистр

Султанбек Алтын Кашикызы
оператор