Кафедраның ғылыми зерттеу жұмыстары

Кафедраның ғылыми зерттеу жұмыстары:

«Биология, ауылшаруашылық мамандықтар, география және туризм» кафедрасы.

Магистратура 6М011300- Биология мамандықтардағы магистрлердің 2018-2019 баспадан шыққан ғылыми жұмыстарының тізімі:

Бекет Айгерім Оралхан-қызы 1.«Биология мамандықтарының оқу жоспарларына «Клетка биологиясы» пәнін міндетті пән негізінде оқытудың касіби қажеттілігі. Была опубликована в ТИГУ жаршысы. 2017 №4 (31) қазан-желтоқсан. 11-15 б;.

2. Бекет Ә.О. «Жоғары оқу орындарында «Клетка биологиясы» пәнін оқытудың маңызы». ТИГУ жаршысы. №3 (34) шілде-тамыз-қыркүйек 2018 ж. 2-5 бет.,

Косбакова Г.Д., «Даун Синдромы бар балалардың физиологиялық және ақыл-ой дамуының ерекшеліктері». ҚР Білім және ғылым министрлігі Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Студенттер мен жас ғалымдардың «Қазіргі заманғы биология әдістемесі, теориясы мен тәжірибесі» атты IV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының баяндамалар жинағы. 15 наурыз, 2019 жыл. 225-231 бет.,

Жумабаева Н.Қ. «Құмай дақылының систематикасы мен таралуы тарихи шығу тегі және шаруашылықтағы маңызы». ҚР Білім және ғылым министрлігі Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Студенттер мен жас ғалымдардың «Қазіргі заманғы биология әдістемесі, теориясы мен тәжірибесі» атты IV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының баяндамалар жинағы. 15 наурыз, 2019 жыл.   296-300 бет.;

Қалдыбаева С.Н «Балық өнімдерінің тағамдық құндылығы». ТИГУ жаршысы. №4 (35) қазан-қараша-желтоқсан 2018 ж. 9-17 бет.;

Қалдыбаева С.Н Табиғи балық өнімділігі және оған әсер ететін факторлар. ТИГУ жаршысы. №4 (35) қазан-қараша-желтоқсан 2018 ж. 17 -20 бет.;

Жеңісбекқызы Т. 1. «Жамбыл өңірінің медициналық сүлігі». ТИГУ жаршысы. №3 (34) шілде-тамыз-қыркүйек 2018 ж. 5-8 бет.

2.Жамбыл облысының шағын суайдындарында тіршілік ететін сүліктердің (Hirudinea) су экологиясын бағалаудағы маңызы.Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті. ІЗДЕНІСТЕР, НӘТИЖЕЛЕР. №1 (77)-2018. 246-250 б.

3. Медициналық сүліктің   биологиялық   ерекшеліктерін   зерттеу және қолдану салалары. ТИГУ жаршысы. №1.2019

5В060700-Биология мамандықтары студенттерінің Агробиологиялық ғылыми зерттеу иниституты базасындағы өндірістік практика жұмыстары:

2.1

Био-17-1 тобы студенттері өндірістік практика кезінде қызанақ            дақылының көшеттерін ашық далаға отырғызу кезі (13.05.2019 ж)

2.2

Студенттер қызанақ көшеттерін арнайы ұяларға отырғызу кезі

2.3

Дайын көшеттерді тасымалдау

2.4

Көшетхана

Магистратура

2.5

Магистран Жумабаева Нурсалийма зертхана жағдайында тажірибе жасау кезі