Кафедра туралы

«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ және БАСТАУЫШ ОҚЫТУ» кафедрасы

   

Кафедраның құрылған күні – 01.09.2018ж. 

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту» кафедрасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сай 5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу», 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтары бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесін дайындайды.
5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша бітіруші түлекке, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» бакалавры төмендегі қызметтерді атқарады:
– мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі;
–педагогикалық колледж оқытушысы;
–білімді басқару департаментінде жетекші маман;
педагогикалық кадрлардың білімін жетілдіру институтында мектепке дейінгі тәрбие бойынша маман.
5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бакалаврының біліктілік сипаттамасы: маманның кәсіби әрекеті сәби, мектепке дейінгі және мектепалды дайындық топтарындағы балаларды дамыту, тәрбиелеу және оқытуға бағытталған. Түлек педагогикалық, ұйымдастыру-басқару, білім беру әрекеттеріне дайын болуы тиіс.
5В010200 – «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы: бастауыш сыныптар мұғалімінің кәсіптік іс-әрекетінің шеңбері – оқу іс-әрекетінде оң мотивтері мен біліктерін қалыптастыруға бағдарланған оқу жазу, есептеу, қарапайым тілдік қарым-қатынас тәжірбесінің берік дағдыларын алуға, шығармашылық өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға, жүріс-тұрыс мәдениетіне, тұлға гигиенасының негіздерін және салауатты өмір салтын, негізгі мектептің білім беру бағдарламаларын игеру үшін негіз жасайтын білім берудің алғашқы сатысында оқушыларды оқыту және тәрбиелеу.
«Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша баклаврлар төмендегідей кәсіптік қызмет түрлерін атқара алады:
ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технология негізінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру);
педагогикалық процесті басқару («субъект-субъект» өзара әрекеті);
жобалау (бастауыш мектептегі білім беруді жобалау);
–ғылыми-зерттеу (озық педагогикалық тәжірибені ғылыми негізде зерттеу, жинақтау, тарату);
білім берушілік-педагогикалық (оқуды үйрету).
Кафедрадағы ПОҚ-ы кафедрадағы оқу жұмысы, оқу-әдістемелік, ғылыми жұмыс, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс, тәрбиелік жұмыстар жүргізеді.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты», 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік білімді дамыту бағдарламасы және Қазақстан Республикасының 18.02.2011жылғы «Ғылым» туралы заңын басшылыққа алады.
Кафедра құрамында 1 ғылым докторы, профессор, 2 ғылым кандидаты, доцент, 1 PhD, 4 аға оқытушы, 1 оператор қызмет атқарады.
«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту» кафедрасында кафедра меңгерушісі – п.ғ.к., доцент, Елубаева Рахат Сайлаубекқызы.Сонымен қатар, кафедрада белгілі педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Бөлеев және п.ғ.к., д.м.а. Ж.Ускенбаева, д.м.а., PhD А.М. Байкулова, кафедраның аға оқытушылары Н.А. Фатикова, Р.Е. Ажибаева, Д.М. Наурызбаев, А.Р. Жакипова студенттерді адамгершілікке, имандылыққа, ізгілікке, ұлттық мінез-құлық пен әдет-ғұрып негізінде тәрбиелеуге баулып, студент-жастардың патриоттық тәрбиесіне де зор көңіл бөлінеді және университет, факультет көлемінде семинар-тренингтермен, конференциялар ұйымдастырып отырады.

Мамандандырылған аудиториялардың, кабинеттердің және зертханалардың тізімі

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту» кафедрасында арнайы жабдықталған кабинеттер саны – 4: ««Бастауыш оқытудың әдістемелері» дәрістік оқу залы, ««Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» дәрістік оқу залы және ««Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» дәрістік оқу залы» «"Бастауыш сыныптағы оқу-тәрбие жұмыстарының әдістемесі» зертханасы.