«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

Кафедра "6В01101 (5В010300) Педагогика және психология" мамандығы бойынша бакалаврларды және "7М01101 (6М010300) – Педагогика және психология" мамандығы бойынша магистранттарды даярлайды. Аталған мамандықтар бойынша оқу үдерісін жүргізу үшін кафедра қажетті материалдық-техникалық базамен, соның ішінде интернет жүйесіне қосылған оқу мамандандырылған аудиториялармен жабдықталған, электрондық оқу кабинеттері, оқу зертханалары бар.
2019-2020 оқу жылынан бастап білім беру бағдарламасында мамандықтың шифры өзгеруне байланысты күндізгі бөлімге қабылданған 1 курс студенттері 6В01101 шифрымен «Педагогика және психология» мамандығына қабылданды.
     «Педагогика және психология» кафедрасы келесі анықтамалармен мінезделінеді: рецензиялық журналдар, ғылыми монографиялар, кітаптар, рецензиялық жинақтарда мақалалар, баяндамалар жариялау, ғылыми іс – шараларға ат салысу және ұйымдастыру, ғылыми зерттеулер. Сонымен қатар «Педагогика және психология» кафедрасы: элективті пәндер каталогын, әдістемелік нұсқаулар, жұмыс оқу бағдарламалары, тесттерді жасау, дидактикалық материалдарды әзірлеу; авторлық бағдарламаларды рецензиялау және т.б.
       Мұғалімдердің жұмысының нәтижелері ректордың бұйрығымен жыл сайын тағайындалатын конкурстық комиссиямен анықталады. Рейтингтік бағалау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия «ТИГУ-нің  үздік оқытушысы», «ТИГУ үздік кафедрасы», «ТИГУ үздік факультеті» анықтайды. Сонымен, 2015-2016 жылдары «Педагогика және психология» кафедрасы «ТИГУ-нің ең үздік кафедрасы» номинациясын жеңіп алды. 
  Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының тәрбие жұмысы ТИГУ тәрбие жұмысының кешенді жоспарының негізінде жүзеге асырылады. Кураторлық - мұғалімдердің іс-әрекеттерінің бірі және студенттермен өзара әрекеттесудің бір түрі болып саналады. Кафедра «Мен өмірді таңдаймын» тақырыбында семинар өткізді (жастар арасындағы суицидтің алдын-алу), «Асыл Арман» қоғамдық бірлестігінің психологы Марал Хантөре қызының «Қоғамның заманауи жағдайында жастардың психологиялық бейімделуі» тақырыбына арналған «Елге сапар психологиясы» атты іс-шарасы облыстық және университеттік көлемде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша іс-шаралар өткізді. Сонымен қатар «Қазіргі Қазақстан қоғамындағы жастардың девиантты мінез-құлық аспектілері» атты тақырыпта ғылыми-зерттеу жұмысына конференция ұйымдастырды.
    Кафедра меңгерушісі жыл сайынғы есептерде және рейтингісінде көрсетілетін мұғалімдердің жеке жоспарына сәйкес жоспарланған жұмыстың орындалуын талдайды.
       5В010300 «Педагогика және психология» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы «Педагогика» және «Психология» пәндері бойынша факультеттің барлық мамандықтары бойынша дәріс оқиды.
Білім беру бағдарламасының міндеті 5В010300 – "Педагогика және психология" білім беру бағдарламасының мақсаты-ғылым негіздерін, заманауи инновациялық технологиялар саласындағы білімді меңгерген, кәсіби қызметті жүзеге асыра алатын, білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті социумның әлеуметтік саласын психологиялық-педагогикалық қамтамасыз етуге және үйлестіруге бағытталған жоғары білікті педагог-психологтарды дайындау болып табылады. Қойылған мақсатқа сүйене отырып, келесі міндеттер топтары құрылады:
1.Қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін білім деңгейін қамтамасыз ету:
- Ойлау дербестігін, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу қабілетін дамыту;
- Білім алушылардың жеке-тұлғалық ерекшеліктерін ескеретін жағдайларды қамтамасыз ету;
- Деңгейлік бағдарламаларды оқу үдерісіне кеңінен енгізу арқылы білім беру үдерісінде шығармашылық атмосфераны құру;
- Білім алушылардың оқу қызметіне құлшына атсалысуын қалыптастыру.
2.Шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтар ұжымын қалыптастыру:
- әдістемелік бірлестіктердің жұмысын жетілдіру;
-білім сапасын диагностикалаудың технологиялары мен әдістемелерін зерделеуді, енгізуді және жетілдіруді ұйымдастыру;
- педагогтардың шығармашылық және ғылыми жұмыстарын жариялауды ұйымдастыру;
- білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану бойынша педагогтардың оқуын жалғастыру.
3.Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды жетілдіру:
- Интеграция негізінде оқу пәндерінің өзара әрекеттесуін жетілдіру;
- Оқытудың дифференциациясын, проблемалық оқыту технологиясын дамыту;
- Оқу-тәрбие процесіне негізгі құзыреттілікті қалыптастыратын технологияларды енгізу.


2019-2020 оқу жылынан бастап білім беру бағдарламасында мамандықтың шифры өзгеруне байланысты магистратураға қабылданған 1 курс студенттері 7М01101 шифрымен «Педагогика және психология» мамандығына қабылданды.
6М010300 "Педагогика және психология" мамандығының білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты білім мен ғылымның интеграциясы негізінде қоғамды, экономиканы, өндірісті, білімді, ғылымды жетілдіру мәселелерін шешуге, серпінді технологияларды әзірлеуге қабілетті жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін құру болып табылады.
Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы:
- бейіндік дайындық кезінде 1 жылды құрайды;
- ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде 2 жылды құрайды.
Осы бағдарламаны іске асыру магистрдің педагогикалық, ғылыми - зерттеу, басқару, жобалау, әдістемелік және мәдени - ағартушылық қызмет саласында кәсіби міндеттерді табысты шешуін, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгеруін көздейді.
Академиялық дәрежесі:
- бейіндік бағыт бойынша-6М010300 "Педагогика және психология" мамандығы бойынша білім магистрі»;
- ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша-6М010300 "Педагогика және психология" мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.
Кәсіби қызмет саласы:
- ғылыми-педагогикалық: білім беру мекемелерінің түрлі типтеріндегі ғылыми қызметкер;
- бейіндік: білім беру, педагогикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау саласындағы педагог-психолог.
Кәсіби қызмет объектілері:
-ғылыми-зерттеу мекемелері;
- білім беру ұйымдары;
- білім беруді басқару органдары.
Кәсіби қызмет түрлері: 6М010300 – "Педагогика және психология" мамандығы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
Бейіндік дайындық кезінде:
- ұйымдастырушылық-басқару: педагогикалық білім беру жүйесінің менеджері;
- білім беру: білім беру, педагогикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау саласындағы педагог-психолог.
Ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:
- ғылыми-зерттеу: білім беру мекемелерінің түрлі типтеріндегі ғылыми қызметкер;
- білім беру: білім беру, педагогикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау саласындағы педагог-психолог.

Магистратура мамандықтары үшін