Кафедра

ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ» КАФЕДРАСЫ 

2017 жылы құрылған «Шетел тілдері» кафедрасы  Тараз  инновациялық-гуманитарлық университетінің жаңа кафедраларының бірі болып табылады. 2018 жылдың қыркүйегінен бастап кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы - филология ғылымдарының кандидаты, магистр Тургунтаева Гульсара Ашимбаевна тағайындалды.
Кафедрада 12 оқытушы (1 профессор, педагогика ғылымының докторы, 2 педагогика ғылымының кандидаты, 2 филология ғылымының кандидаты, 5 магистр, 2 оқытушы) жұмыс атқарады.
Кафедраның профессор оқытушылар құрамы барлық мамандықтарға және жоғары кәсіби білім беру мамандықтары бойынша студенттерге шетел тілін үйретеді. Мемлекеттiк лицензия негiзiнде кафедрада келесi бағыты бойынша мамандарды дайындайды: бакалавриат бойынша 5В011900 - «Шетел тілі: екі шетел тілі», 6В01702 - «Шетел тілі: екі шетел тілі мұғалімдерің даярлау»; магистратура бойынша 6M011900 –«Шетел тілі: екі шетел тілі», 7М01703- «Шетел тілі: екі шетел тілі оқытушыларды даярлау» (ғылыми-педагогикалық бағыт), 7М01704- «Шетел тілі: екі шетел тілі» (бейіндік бағыт).
2018 жылы  5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі» бакалавр мамандығы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз Қазақстандық» агенттігінен мамандандырылған   аккредиттеуден өтті.  Аккредиттеу кеңесі жоғарыда аталған мамандық бойынша 23.06.2023 ж. дейін  5 жыл мерзімге куәлік берілді.
2019 оқу жылы 6М011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі» магистратура мамандығы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз Қазақстандық» агенттігінен мамандандырылған   аккредиттеуден өтті.
Кафедраның миссиясы:  күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін сөйлесу сөзінің дағдылары мен практикалық дағдыларына ие білімдерін пайдалана отырып, шет тілдерін меңгерудің арқасында үздіксіз өзін-өзі тану және болашақта өз біліктілігін арттыра алатын бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.
Кафедраның негізгі бағыты - заманауи инновациялық технологияларды қолдана отырып студенттердің коммуникативтік және кәсіби біліктіліктерін дамыту. Кафедраның негізгі бағыты - "студенттердің лингвистикалық, социолингвистикалық, дискурсивтік, социо-мәдениеттік, әлеуметтік-стратегиялық компоненттерге негізделген шеттілдік  коммуникативтік біліктіліктерін дамыту.
         Кафедраның мақсаты  - заманауи инновациялық технологияларды қолдану арқылы студенттердің коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі мақсаты бірқатар нақты міндеттерді шешуге бағынады:
- тілдік мамандықтарының студенттеріне шет тілін оқытудың әр түрлі аспектілері бойынша ғылыми, әдістемелік және лингвистикалық әдебиеттерді зерттеу;
- таңдалған зерттеу бағыттары бойынша мақалалар және ғылыми баяндамаларды жазу;
- тілдік мамандықтарының студенттерімен практикалық сабақтарда және кафедраның ғылыми-әдістемелік семинарында шет тілін оқытудың анықталған ерекшеліктерін апробациялау мәселелерін талқылау.
Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттары келесі мәселелермен байланысты:
-          көптілділік тұрғысынан шет тілдерін үйрету мен оқытудағы ағымдағы үрдістер мен тенденциялар;
-          жоғары білім берудегі тілдік білім беруді жаңғырту контекстінде мәдениетаралық шет тілін оқытудағы қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары;