«Қаржы-есеп» кафедрасы

                                                                        КАФЕДРА ТАРИХЫ


       «Қаржы және есеп» кафедрасы Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің «Экономика және құқық» факультетінің алдыңғы қатарлы кафедрасы және оқу-ғылыми құрылымдық бөлігі болып табылады. Кафедра 2008 жылы университеттің құрылуымен құрылған 2012 жылы кафедра «Экономика және басқару» кафедрасымен біріктірілді, 2013 жылдан бастап қайта бөлінді.
      «Қаржы және есеп» кафедрасы жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім берудің келесідей деңгейлер бойынша дайындық жүргізеді:

 

Бакалавриат
5В050900 «Қаржы»
Бакалавриат
5В050800
«Есеп және аудит»
«Экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесін беруімен
«Экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесін беруімен
Магистратура
6М050900 «Қаржы»
Бейіндік бағыты «Экономика және бизнес магистрі» академиялық дәрежесін беруімен
Ғылыми-педагогикалық бағыты «Экономика ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін беруімен

 

«ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ЕСЕП» КАФЕДРАСЫМЕН БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ
«Қаржы», «Есеп және аудит» мамандықтар бойынша дайындық ҚР-ның мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары негізінде орыс және қазақ тілдерінде, күндізгі және сырттай оқу нысаны жалпы, жалпы орташа, жоғары білім беру негізінде жүргізіледі.
Оқудың нормативтік ұзақтылығы:
    1.өндірістен бөлінуімен - бакалавриат  – 4 жыл.
    2.өндірістен бөлінбей – 2 жыл (ЖОО-дан кейін),
    3.3 жыл (ОКБ -нен кейін).
Академиялық дәрежесі–экономика және бизнес бакалавры
«Қаржы және есеп» кафедрасы - 5B050900 «Қаржы», 5В050800 - "Есеп және аудит" мамандықтары бойынша және 6М050900 - «Қаржы» магистратурасы бойынша (ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағытта) мамандар дайындайды.

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ (ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ)

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ (ҚАРЖЫ)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (ҚАРЖЫ)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ( 7M04103 МАГИСТРАТУРА)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ( 7M04104 МАГИСТРАТУРА)

ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫ (ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ)

ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫ (ҚАРЖЫ)