ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

B.KЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ДЕКАНЫ БУЛЕКБАЕВА КАМИЛА БАЛТАБАЙҚЫЗЫНЫҢ ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

        Қымбатты достар, біз сіздерді Тараз инновациялық - гуманитарлық университеті Жаратылыстану факультетінде қарсы алуға қуаныштымыз!
      Жаратылыстану факультеті университеттің құрылған күннен бастап бірнеше буын түлектері бар, жоғары білікті ПОҚ-ы және жоғары материалдық - техникалық базасымен болашақ бәсекеге қабілетті мамандарды техникалық, жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары мамандықтары бойынша дайындайды.
       Факультетте Білім беру қызметін жоғары білікті мамандар, олардың арасында – атақты ғалымдар, академик, ғылым докторлары мен кандидаттары, профессорлар мен доценттер , PhD докторлар мен үлкен педагогикалық және ғылыми қызметі.еңбек өтілі бар оқытушылар атқарады. Және олар әрқашан Сіздегі көшбасшылық, креативтік, ұтқырлық қабілеттерінізді арттыруда өз тәжірибелерімен бөлісуге дайын.
      Сізді факультеттің сапалы жоғары білім алуға, өзін-өзі жетілдіруге және биік шыңдарға жетуге бағытталған бірқатар талантты және табанды жастарының арасынан көруге қуаныштымыз.
       Сізге білім алуда және болашақ мансабыңызда табысқа жетуіңізді тілейміз.

 КАФЕДРАЛАР

Биология ауылшаруашылық мамандықтар, география және туризм кафедрасы

«Биология ауылшаруашылық мамандықтар, география және туризм» кафедрасы

Қазақстан Республикасының сұранысына қажет зияткерлік әлеуеттігі жоғары дәрежелі кадрларды дайындау - әрбір жоғарғы оқу орнының алдына қойған мақсаты. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында жоғары оқу орындары тек оқытып қана қоймай, ғылыми зерттеушілікке білім алушылардың ынтасын да арттыру керек екендігі айтылды. Осы «Биология ауыл шаруашылық мамандықтар, география және туризм» кафедрасы өз қызметін оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие және басқа жұмыс түрлерін қамтитын жылдық жоспарға сай жүзеге асырды.

Профессор-оқытушылардың біліктілігін көтеру мақсатында 2014 оқу жылында «Агробиологиялық ғылыми-өндірістік иниституты» ашылды. Институт зертханасында профессор-оқытушыларға ғылыми бағыт-бағдар беретін жылы жай құрылысы, тәжірибелік нысандар жұмыс істейді. Кафедраның профессор-оқытушылары кәсіби біліктілігін көтеру мақсатында жетекші жоғары оқу орындарында арнайы курстардан өтіп, республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға үздіксіз қатысып отырады.

Кафедра профессор оқытушылары Қазақстан Республикасы мен шет елдердің ең үздік білім беру орталықтарында біліктілігін көтерді (2017 жылы а.ғ.к. Қ.Сейтбаев, М.Молдақметов, Л.МахмутоваМосква және Санкт-Петербург жоғары оқу орындарында (Ресей) біліктілігін көтеріп келді.

Кафедра тарихы: «Биология, ауылшаруашылық мамандықтар, география және туризм» кафедрасы төмендегі мамандықтар бойынша маман  дайындайды:

Кафедра жетістіктері:
Кафедраның ғылыми зерттеу жұмыстары:
Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы:

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Жетістіктер

Толық жетістіктер тізімін - ЖҮКТЕУ

Кафедра

                                 «СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ
      «Стандарттау және ветеринарлық санитария» кафедрасы 2008-2009 оқу жылында Қ.А. Яссауи атындағы ХКТУ Тараз институтының «Жаратылыстану пәндері» кафедрасының негізінде құрылған. 2017-2018 оқу жылында «Стандарттау және ветеринарлық санитария» кафедрасы болып қайта құрылды.2     Кафедрада 5В073200 – Стандарттау және сертификаттау, 5В120200 – Ветеринарлық санитария мамандықтары бойынша бакалаврларды және  6М073200 – Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша магистрлер дайындалады. Аталған мамандықтардың оқу процесін жүргізу үшін кафедра қажетті материалдық-техникалық базамен жабдықталған, интернет желісіне тегін қосылған оқу залдары, 2 электронды оқу залы, 3 кәсіби зертханалары бар. Оқылатын пәндердің барлығы оқу-әдістемелік кешендермен қамтылған, міндетті пәндер бойынша электронды оқулықтар, виртуалды зертханалық жұмыстар әзірленген. Кафедраның «Сарапшы» үйірмесінде Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша 20-ға жуық студенттер қатысады. Зерттеу жұмыстарымен айналысу барысында студенттер техника ғылымы саласында жарияланған ғылыми басылымдармен жұмыс істеуге және әртүрлі өнім сапасын сараптауға, зерттеу нәтижесінде қол жеткізген жетістіктерді тұжырымдарды қорғайды. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі тек студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясында баяндама жасап қоймай, кафедрада пәндер бойынша өткізілетін зертханалық жұмыстарына, семинарлық сабақтарда, өзіндік жұмыстарда қолдануда және осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр.

5В120200 – Ветеринарлық санитария мамандықтар
    Элективті пәндер каталогы
    Білім беру бағдарламасы
    Жұмыс оқу жоспары
    Жұмыс оқу жоспары-17/1
    Келісілді/Согласование

5В073200 – Стандарттау және сертификаттау
   Элективті пәндер каталогы
    Білім беру бағдарламасы
    Жұмыс оқу жоспары 2013ж 4жылдық
    Жұмыс оқу жоспары 2014ж 4жылдық
    Жұмыс оқу жоспары 2015ж 4жылдық
    Жұмыс оқу жоспары 2016ж 4жылдық
    Жұмыс оқу жоспары 2017ж 4жылдық
6М073200 – Стандарттау және сертификаттау
    Элективті пәндер каталогы 1 жылдық
    Элективті пәндер каталогы 2 жылдық
    Білім беру бағдарламасы
    Жұмыс оқу жоспары 1 жылдық
    Жұмыс оқу жоспары 2 жылдық

 

Кафедра

                    АҚПАРАТТЫ КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

      Кафедра меңгерушісі - п.ғ.к. Онгарбаева Марал Буркитбаевна. 1991 жылы Абай атындағы қазақ мемлекеттік педагогикалық университетін «Математика және информатика» мамандығы бойынша бітірген. 2002 жылы 13.00.02 - Оқыту теориясы мен әдістемесі (математика) мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. 2 оқу құралының, 2 оқу-әдістемелік құралдардың және  40-дан астам ғылыми мақалалардың авторы.
Профессор-оқытушылар құрамы:
    1.Аязбаев Т.Л.- ф-м.ғ.к, доцент;
    2.Галагузова Т.А.- математика магистрі;
    3.Омарова Д.Б.- математика магистрі;
    4.Базарбекова А.А.- математика магистрі;
    5.Бузаубекова С.Ж.- педагогика және психология магистрі;
    6.Ерманова Г.Б. – жаратылыстану ғылымдары магистрі;
    7.Амангелдиева А.Е. – экономика магистрі
    8.Абдрахманов М.Д. – ақпараттық жүйелер магистрі
Кафедрада дайындалатын мамандықтар тізімі: 5В070400- «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», 5В060200-«Информатика». Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы университет мамандықтарының студенттеріне «Ақпаратты коммуникативтік технологиялар» пәнінен қазақ- орыс-ағылшын тілдерінде дәріс береді.
    Кафедра мамандықтарының білім бағдарламаларының негізгі мақсаты - заманауи есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама саласында бәсекеге қабілетті, жаңаша ойлайтын және отансүйгіштік тәрбие алған, комплексті есеп, талдау жүргізе алатын, өндірістің, шаруашылықтың, экономиканың, әлеуметтің, басқару жұмысының барлық салаларында, ғылымда, техникада, білімде, өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті ғылыми көлемді бағдарламалық қамтамасыз ете алатын мамандарды дайындап шығару болып табылады.
    Кафедраның ғылыми бағыттары:   Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы «Білімді ақпараттандыру мәселелері» тақырыбында ғылыми жұмыстар жүргізуде (ғылыми жетекші: п.ғ.к. Онгарбаева М.Б.), кафедрада студенттер үшін «Кибернетика» ғылыми үйірмесі жұмыс істейді.
    Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін іске асыру барысында профессор-оқытушылар халықаралық, республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, баяндамалар жасайды және оқулықтар мен оқу құралдарын баспадан шығарады. Соңғы 3 жылда 10-ға жуық оқу, оқу-әдістемелік құрал баспадан шықты және 10-ға жүық жаңа элективті пәндер-дің оқу-әдістемелік кешендері әзірленді. Кафедра студенттері Республикалық программалау бойынша студенттер арасындағы олимпиадаларға нәтижелі қатысқан, бірнеше онлайн оқу курстары (Java Developer, .Net Developer, Database Developer, Sololearn және т.б.) мен конкурстардың (Lavteam) жүйелі қатысушылары.
     Кафедраның жетістіктері: 2016-2017 оқу жылында кафедра ПОҚ жеке ғылыми-ізденіс жұмыстарының нәтижелері бойынша 4 оқу құралы баспадан шықты, 4 мақала рейтингті шетел басылымдарда   (РИНЦ), 1 мақала республикалық рейтингілі (ЖАК) журналында, 7 мақала алыс шетел ғылыми журналдарында, 2-і ТМД ғылыми журналдарында және Халықаралық конференцияларда 13 мақала баяндалды. Аға оқытушы Галагузова Ресей жаратылыстану Академиясының М.В. Ломоносов Медалімен және «Енбегі үшін» орденімен марапатталды.
     Кафедра оқытушыларының біліктілігін көтеру: 2017 жылы аға оқытушы Ерманова Г.Б. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде «Педагогика мамандығының оқутышыларына шетел тілін оқыту» курсында (Алматы қ-сы), п.ғ.к.Онгарбаева М.Б., аға оқытушы Бузаубекова С.Ж. Білім беру жүйесін ақпараттандыру орталығында (Астана қ-сы) «Компьютерное моделирование и оптимизация интернет проектов» курсында, аға оқытушы Галагузова Т.А. «Европейская школа корреспондентского обучения (ЕШКО)" онлайн –курсында білімдерін жетілдірді.
   Әріптестік туралы кафедраның жасасқан келісім-шарттары: Тараз қаласының мекемелері мен орта мектептері: ЖШС «F1_COM», ЖШС«Тамса», ЖШС «Глобал Интернэйшн Компани», №16 орта мектеп, №47 орта мектеп.
Мекен-жайы: Желтоқсан к-сі 69 Б
Тел: 8 7262 57-11-22
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кафедра

                            «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ МАМАНДЫҚТАР» КАФЕДРАСЫzharat КАФЕДРА ТАРИХЫ:
   1.09.2017 ж. «Математика», «Физика» және «Химия» мамандықтарының бірігуімен «Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасы болып қайта құрылды. Кафедрада «5В060100- Математика», «5В060400 – Физика», «5В060600 –Химия» мамандықтары бойынша бакалаврларды және «6М010900-Математика», «6М060400-Физика» мамандықтары байынша магистрлерді дайындайды.
Кафедраның ғылыми бағыты:
    Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары  үш бағытта жүргізіледі:       
-«Шекті өлшемді денелердегі стационар емес үрдістердің өту ерекшеліктері». Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д.,  ТИГУ-нің профессоры Мамаев Ш.М.
-«Радиациялық және терморадиациялық процесстерді зерттеу». Ғылыми жетекшісі: ф-м.ғ.д., профессор Тоқжігітов Қ.Т.:
-«Атмосфералық ауаның ластануына модельді баға беру». Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Абдула Ж.
  1.02.06.2014-01.09.2015 аралығында «Поликонденсациоланған жаңа смол мен қатар флуорсцируюланатын полимерлер материалдардың   негізінде жолдар мен навигациялық таңбаларды бояуға, транспортты, жол қызметкелерін және жолды белгілеуді маркерлеу» тақырыбында Грант бағдарламасының орындаушысы – х.ғ.к., доцент Шертаева Н.Т.
   2.03.10.2014 - 03.04.2015г. аралығында «Отандық шикізаттан жасалған гепатопротекторлық активті қасиетке ие өзіндік дәрі препаратына нормативті – техникалық құжаттарды жасау» атты № ОК_ 00301 Грант бағдарламаның орындаушысы– х.ғ.к., доцент Шертаева Н.Т.
   3.2012-2017  оқу жылында кафедра ПОҚ жеке ғылыми-ізденіс жұмыстарының нәтижелері бойынша 20-ға жуық оқулық және оқу құралдары, 27 импакт-факторы бар мақалалар ғылыми журналдарда жарық көрді.
      Кафедра оқытушылары Халықаралық және Республикалық деңгейдегі ғылыми – практикалық конференцияларға қатысып, басылым беттерінде ғылыми зерттеу мақалалары мен оқу - әдістемелік еңбектерін жүйелі түрде жариялап келеді.

Ректордың блогы

logo10let

logopromishrevol kaz

ruhani jangyru logo

Видеогалерея

logo 3d