Кафедра

                                 «СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ
      «Стандарттау және ветеринариялық санитария» кафедрасы 2017-2018 оқу жылында Тараз Инновациялық-Гуманитарлық университетінің «Жаратылыстану пәндері» кафедрасының негізінде құрылған. 

     Кафедрада 5В073200 – Стандарттау және сертификаттау, 5В120200 – Ветеринариялық санитария мамандықтары бойынша бакалаврларды және  6М073200 – Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша магистрлер дайындалады. Аталған мамандықтардың оқу процесін жүргізу үшін кафедра қажетті материалдық-техникалық базамен жабдықталған, интернет желісіне тегін қосылған оқу залдары, 2 электронды оқу залы, 3 кәсіби зертханалары бар. Оқылатын пәндердің барлығы оқу-әдістемелік кешендермен қамтылған, міндетті пәндер бойынша электронды оқулықтар, виртуалды зертханалық жұмыстар әзірленген. Кафедраның «Сарапшы» үйірмесінде Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша 20-ға жуық студенттер қатысады. Зерттеу жұмыстарымен айналысу барысында студенттер техника ғылымы саласында жарияланған ғылыми басылымдармен жұмыс істеуге және әртүрлі өнім сапасын сараптауға, зерттеу нәтижесінде қол жеткізген жетістіктерді тұжырымдарды қорғайды. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі тек студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясында баяндама жасап қоймай, кафедрада пәндер бойынша өткізілетін зертханалық жұмыстарына, семинарлық сабақтарда, өзіндік жұмыстарда қолдануда және осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр.

Кәсіби біліктілікті жетілдіру – білім беру мазмұнын жаңартудың бір компоненті

«Кәсіптік біліктілік» - қызметтің нақты бір түрінде белгілі деңгейдегі және қиындықтағы еңбек міндетін орындауға мүмкіндік беретін қызметкердің кәсіби дайындық сатылары. Педагогтардың біліктілігін арттыру - білім беру реформасының өзекті мәселесі болып қала бермек және осы бағытта республикамызда ауқымды жұмыстар атқарылуда.  Осыған орай жоғары оқу орындарындағы профессор - оқытушылар құрамы да ғаламдық көштің ағымына қарай білімдерін жетілдіріп отыруы олардың кәсіби міндеті.
«Стандарттау және ветеринариялық санитария» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы үдіксіз кәсіби біліктілігін арттырып отырады. Атап көрсетсек кафедраның ПОҚ жыл сайын түрлі кәсіби курстарда, семинарларда, тренингтерде, мастер-кластарда кәсіби міндеттерді шешуге бағытталған жаңа әдіс-технологияларды меңгереді, білімі мен біліктілігінің аясын кеңейтуге баса назар аударады.
2019-2020 оқу жылында «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша төмендегі оқытушылар: т.ғ.к., Саржанова Г.Ш., т.ғ.к., Шымыр Ж.А., т.ғ.к., Маликтаева П.М., оқытушы Абдикаримова Қ.Ж., оқытушы Тескеналиева Н.М. «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» ШЖҚ РМК Жамбыл филиалында 16.09.2019- 01.11.2019 жыл аралығында 72 сағат көлемінде өндірістік тағлымдамадан өтті.
«Ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша төмендегі оқытушылар: в.ғ.к., Абдибеков Б.Т., в.ғ.к., Қазақбаев Қ.М., аға оқытушы Жұмабай А.Н., оқытушы Мурзажанова А.О., оқытушы Амангельді М.А. 04.11.2019 - 23.12.2019 жыл аралығында 72 сағат көлемінде Қазақстан Республикасы АШМ «Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Тараз қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесінде өндірістен қол үзбей тағлымдамадан өтті.

«Мамандық таңдау – маңызды іс»

Мамандық таңдау бұл адам өміріндегі маңызды, қиын және жауапты қадам.  
Оқушыларға кәсіби бағдар беру және болашақ мамандығын анықтап алуға ықпал жасау – Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті профессор-оқытушыларының алдында тұрған міндеттердің бірі.
Осыған орай, 20.01.2020 жылы «Стандарттау және ветеринариялық санитария» кафедрасының доценті в.ғ.к., Қазақбаев Қалмұрат Момынқұлұлы Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде «Әл-Фараби: физика және метафизика, астрономия мен астрология жөніндегі еңбектері» ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Қазіргі замандағы ветеринария мен медицинаның байланысы мен ролі» тақырыбы бойынша баяндама жасап, баяндама соңында «Ветеринариялық санитария» мамандығының маңыздылығы туралы түсіндірме дәріс оқыды.
Дәріс барысында білім алушылар Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті туралы және мамандықтары бойынша көптеген мәлімет алды.
Кафедра тарапынан кәсіптік бағдар беру жұмыстары әрі қарай жалғастырылады

5В120200 – Ветеринариялық санитария мамандықтар
    Элективті пәндер каталогы (2017-2018)                                                                                                                Элективті пәндер каталогы (2018-2019)                      
    Білім беру бағдарламасы
    Жұмыс оқу жоспары
    Жұмыс оқу жоспары 2017ж 5жылдық                                                                                                                    Жұмыс оқу жоспары 2018ж 5жылдық
    Келісілді/Согласование


5В073200 – Стандарттау және сертификаттау
    Элективті пәндер каталогы (2018-2019)                                                                                          Элективті пәндер каталогы (2019-2020)                                                                                         Білім беру бағдарламасы (2016-2017)                                                                                                                    Білім беру бағдарламасы (2018-2019)                                                                                                                     Жұмыс оқу жоспары 2016ж 4жылдық                                                                                                                    Жұмыс оқу жоспары 2016ж 4жылдық                                                                                                                    Жұмыс оқу жоспары 2017ж 4жылдық                                                                                                                    Жұмыс оқу жоспары 2018ж 4 жылдық

6М073200 – Стандарттау және сертификаттау
    Элективті пәндер каталогы 1 жылдық
    Элективті пәндер каталогы 2 жылдық                                                                                                                    Элективті пәндер каталогы (2018-2019) 1 жылдық                                                                                              Элективті пәндер каталогы (2018-2019) 2 жылдық
    Білім беру бағдарламасы (2017-2018)                                                                                                                    Білім беру бағдарламасы (2018-2019)                                             
    Жұмыс оқу жоспары 1 жылдық
    Жұмыс оқу жоспары 2 жылдық                                                                                                                              Жұмыс оқу жоспары 2018ж 1 жылдық                                                                                                                   Жұмыс оқу жоспары 2018ж 2 жылдық

 7М072501 «Стандарттау және сертификаттау» магистратура.

 7М07502 «Стандарттау және сертификаттау» магистратура.

    Жұмыс оқу жоспары.1 жылдық (2019-2020) оқу жылы