Кафедра

                                                 «ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ» кафедрасы

tarihtolykkuram

        «Тарих және құқық» кафедрасы 31.08.2017 жылы құрылған. Болон үрдісі негізінде «Тарих және құқық» кафедрасы 5В011400-Тарих бакалавриат және 6М020300- Тарих магистратура мамандықтарын даярлайды.
        5В011400 - «Тарих», 6М020300 - «Тарих» мамандықтары бойынша білім беру бағдарламасы оқыту әдістерінің нәтижелеріне бағытталып дайындалды. Мамандықтың арнайы құзыреттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, профессор-оқытушылар құрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып түзіліп, анықталды.
       5В011400-«Тарих», 6М020300 - «Тарих» мамандықтары бойынша білім алушыларды даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты:
       -оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру және педагогикалық үдерісті басқару;
      -ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, инновациялар жобалау және сынақтан өткізу, тарихи құбылыстарды талдай және жүйелей білу;
     -жоғары оқу орындарында, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақтар жүргізу, өз кәсіби қызметінде әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану;
    -нормативтік құжаттаманы білікті пайдалану, өз пәндік саласында инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану, оқу-тәрбиелеу үдерісіне өз пәндік саласындағы инновацияларды енгізу нәтижелерін талдау және бағалау;
     -сараптамалық және әдістемелік жұмыс жүргізу, ғылыми-зерттеу және оқу-тәрбиелеу мәселелерін шешуде сын және шығармашылық тұрғысынан ойлау дағдыларын меңгеру.
5В011400 - «Тарих», 6М020300 - «Тарих» мамандықтары шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі таңдағы заманауи педагогикалық-тәрбиелік, инновациялық және креативті технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.
5В011400 - «Тарих» мамандығы бойынша білім бакалаврын даярлауда білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты:
      -Бакалавр бағдарламасы, ең алдымен, таңдалған ғылым саласында толыққанды білім мен дағдыларды алуға даяр кәсіби кадрларды практикалық қызметке дайындау;
        -толыққанды және сапалы жоғары базалық білім беру, тарих ғылымы саласындағы және мектепте тарихты оқытуда біліктілігін жетілдіру;
     -оқытудың жаңа технологияларын, компьютерлік сауаттылықты арттыру, жеке өзіндік оқу бағдарламасын таңдау, келесі жоғары ғылыми-педагогикалық деңгейдегі білімді алу үшін оқуды жалғастыруға жағдай жасау;
        -зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.
5B011400– «Тарих» мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.
Педагогикалық практика базалары:
    1.№ 12 мектеп- гимназиясы Тараз қ.
    2.№ 26 орта мектеп Тараз қ.
    3.№ 43 орта мектеп Тараз қ.
    4.№ 48 орта мектеп Тараз қ.
    5.№ 54 орта мектеп Тараз қ.
    Мұражайлық практика өтілу базасы: Облыстық тарихи- өлкетану мұражайы
    Мұрағаттық практика өтілу базасы: Тараз қаласының Мемлекеттік мұрағаты
    Археологиялық практика өтілу базасы: Тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясы
    Диплом алдындағы тәжірибесі: Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің «Тарих және құқық» кафедрасында  
                                  Біліктілік арттыру курстары
      Біліктілік арттыру курстарын өткен оқытушылар: Алимбекова Мадина Амангельдина, Зулхарнаев Ауелбек Зулхарнаевич, Бозжигитов Алиби Койжанович, Касымкулова Перизат Турдакыновна, Бейбитов Нурбек Жолдасалиевич, Бекбаев Галымжан Сейсенбаевич, Мырзапайзова Гульшат Уразбековна, Шакирбаева Индира Тулегеновна.

 

 МАГИСТРАТУРА мамандығы үшін 6М020300-Тарих

 

«Қашықтан оқыту» факультеті

«ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ДЕКАНЫ

Аязбаев Талғатбек, ф.-м.ғ.к., доцент, 1959 жылы 29 наурызда туылған. Еңбек жолдары: жұмысшы, слесарь, қатардағы жауынгер, Жамбыл педагогикалық институты, студент, физика пәнінің мұғалімі, кластан тыс және мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушы, мектеп директорының оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, мектеп директоры, аға лаборант, стажер-зерттеуші, аспирантура, М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-нің «Физика» кафедрасында аға оқытушы, Абай атындағы АлМУ-нің докторанты, М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-нің «Физика» кафедрасының меңгерушісі, А.Ясауи атындағы ХҚТУ-университеті Тараз институты «Жаратылыстану ғылымдары» және «Педагогика» факультеттерінің деканы, «Математика және есептеу техникасы» кафедрасының доценті, ТИГУ «Жаратылыстану-гуманитарлық» факультетінің деканы, «Қашықтықтан оқыту» факультетінің деканы, «Ақпаратты-коммуникативтік технологиялар» кафедрасының доценті.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі қағидалы тұжырымдары аймақтық, республикалық, шетелдік ғылыми-әдістемелік журналдар /Қазақстан, «Қазақстан жоғары мектебі», «Ізденіс»; АлМУ «Хабаршы»; Ресей, «Известия», «Письма в ЖТФ», «Неорганические материалы», «Физика твердого тела», «Журнал технической физики», «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»; Европа, «European Journal of Natural History» АҚШ, «Amerіcan Іnstіtute of Physіcs», «Іnorganіc Materіals», «Ferroelectrіcs»/ мен ғылыми жинақтарда жарық көрген 150-ден астам мақалада ұсынылып, екі оқу-әдістемелік құралда, тоғыз оқу құралында, бір монографияда және үш өнертабыста (патентте) көрініс тапқан. Электронды пошта:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Факультеттің сипаттамасы мен қызметі

       Қашықтықтан оқыту - білім алушы мен педагог қызметкердің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту;
Қашықтықтан білім беру технологиялары қашықтықтан оқу сабақтарын «оnline», «offline» режимінде өткізуге негізделген. «Оnline» режимінде оқу сабақтары нақты уақыт режимінде оқудың өзара іс-әрекет ету үдерісін қарастырады (бейнеконференция, Интернет желісімен хабар алмасу, телефон аппараты арқылы келіссөздер). «Оnline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушы арасындағы асинхронды тілдесудің (электрондық пошта, кейіннен аралық және/немесе қорытынды бақылау тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқулықпен жұмысы) оқу іс – әрекеті процесін қарастырады.
Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау және аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбеге және оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. Қашықтықтан оқытудың технологияларын пайдалана отырып оқыған студенттер келесі мүмкіндіктер мен артықшылықтарға ие болады.
-бірінші (колледжден кейін) немесе екінші (үшінші) жоғары білім алу, қайта даярлаудан өту, біліктілікті арттыру;
-жеке оқу жоспары, оқу траекториясын өз бетімен жоспарлау, оқу мерзімін қысқарту;
- негізгі қызметтен қол үзбей оқу;
-уақытты және қаржыны үнемдеу.

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТ ТАРИХЫ.

        Тараз инновациялық гуманитарлық  университетінің магистратура мамандықтары 2008-жылдан бүгінгі күнде 12 мамандық жұмыс істеп келеді.
      Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру факультетін заң ғылымдарының кандидаты Бақтыхожаев Жанғали Жұмақадырұлы47 Bahtihojaeva басқарады. Магистратура мамандықтары ашылғалы бері 750 ден аса магистрант оқуын аяқтады. Олар республиканың жоғарғы оқу-орындарында жұмыс істеп қана қоймай, алдыңғы санаттағы жоғарғы оқу орындары, мемлекеттік қызмет, бизнес-компаниялар мен заң салаларында қызмет етуде.
    Магистратураның мақсаты. Жоғарғы білікті, бәсекеге қабілетті, ғылыми-педагогикалық және басқару кадрларын төрт мамандық бойынша дайындау; Магистратура түлектерін тек теориялық біліммен қамтамасыз етіп қана қоймай, қосымша практикалық шеберлікті де меңгерту;  Университет әлемнің ең үздік білім ордаларымен қарым-қатынас жасау арқылы, магистранттардың әлемдегі ғылыми-ақпараттардан хабардар болуын қамтамасыз ету мақсатын көздейді.                                                
      Жалпы міндеттері
      Шет тілдер және іскерлік карьера университеті ғылыми және творчестволық  мекемелерге мамандар дайындап шығару.         
Ғылым магистрі – өте кең және терең дайындалған маман. Жан-жақты ойлай білетін, ғылыми зерттеулерді өздігінен жасай алатын және үнемі ізденіс үстінде жүретін магистрлер болып табылады. Университет магистранттарды жалпыға ортақ стандарт бойынша  ҚР МЖМБС 5.04.033.-2011 дайындалады.     

Магистратураның мақсаты мен міндеті.
    Университет мақсаты жоғарғы білікті мамандарды дайындау және олардың университет деңгейін әлемдік стандартқа сәйкес көтеруге септігін тигіздірту; Әр салаға практикалық және ғылыми-педагогикалық білімі бар мамандарды дайындау;  Мекемелерден келген сұраныстарға сай білімді де білікті мамандар дайындап шығару;  Жоғарғы деңгейдегі мәдениетімен қоса ғылыми ізденістерге қабілеті бар маман қалыптастыру; Барлық магистрлер ғылыми ізденіс үстінде. Әр түрлі деңгейдегі ғылыми конференцияларға қатысып, диссертациялардың проблемалық сұрақтарын зерттеуде; Магистрлік диссертацияларды қорғауда жетекшілік ететін 18 ғылым докторы, 3 PhD доктор, 75 ғылым кандидаты, профессорлар мен доценттер бар. Профессорлық ғылыми атағы бар ұстаздардың құрамы 88,5 пайызды құрайды. Магистратураның ең негізгі мақсаты – жоғарғы оқу орындарға және ғылыми орталықтарға мамандар дайындау.  Магистратураның дипломы мемлекеттік үлгіде. Тараз инновациялық гуманитарлық университеті төмендегі мамандықтар бойынша магистрлер дайындайды:
1. 6М010300 – Педагогика және психология;
2. 6М010900 – Математика;
3. 6М011700 – Қазақ тілі және әдебиет;
4. 6М012000 – Кәсіптік білім (сала бойынша);
5. 6М020300 – Тарих;
6. 6М030100 – Құқықтану;
7. 6М050600 – Экономика;
8. 6М050900 – Қаржы;
9. 6М060400 – Физика;
10. 6М073200 – Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша).
11. 6М011300  – Биология
12. 6М011900  – Шет тілі: екі шет тілі.

        Мемлекеттік ғылым және білім министрлігінің РК АБ № 0137441 03.02.2010 лицензиясымен гуманитарлық ғылым магистрлері  дайындалуда. Мемлекеттік жалпыға ортақ білім беру стандарты бойынша сабақтар өткізіледі. Тараз инновциялық гуманитарлық университеті  магистратурасы күндізгі бөлім бойынша екі бағытта жұмыс жасайды. Ғылыми-педагогикалық (2 жыл) және бейіндік (профильдік) (1 жыл). Профильдік магистратура – 1 жылдық бағдарлама. Дипломды алу үшін магистрант теориялық, өндірістік тәжірибеден өтіп, диссератциясын қорғап шығу міндетті. Ғылыми-педагогикалық магистратура – 2 жылдық бағдарлама. Магистрант теориялық және өндірістік тәжірибе ала отырып, ғылыммен де айналысуға құқығы бар.          
© 2018 Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті   (ТИГУ)     
Тараз қаласы,  Желтоқсан көшесі, 69 «Б»
Телефон: +7 (726) 254 11 22, +7 (726) 254 11 24