Университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңес құрамын бекіту туралы

2019-2020 оқу жылында жұмыс жасайтын Ғылыми-әдістемелік кеңес мүшелерінің төмендегі тізімі:

Ғылыми-әдістемелік кенес төрайымы:
  Қабылбаева Гүлжан Айтжановна -Оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры;
ҒӘК төрайым орынбасыры:
  Акимова Диана Канатовна -Оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы;
Ғылыми-әдістемелік кенес мүшелері:
1 Асабай Қалтай Арынович -Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің бастығы
2 Тулеев Тұрсыналі Нахысбекович -«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» басқармасының бастығы;
3 Озбекова Аманкул Андабаевна -Ақпараттық-кітапханалық орталығының директоры
4 Булекбаева Камила Балтабаевна -« Болон үрдісі» орталығының бастығы;
5 Азимова Мадина Алиайдаровна -Тіркеу офисінің жетекшісі;
6 Құрманбекова Айгүл Сауқымбековна -«Білім» факультетінің  деканы;
7 Нұрғабылов Мұрат Нуридинович -«Жаратылыстану» факультетінің  деканы;
8 Тастанбекова Қарлығаш Нышанбаевна -«Экономика және құқық» факультетінің  деканы;
9 Бақтықожаев Жанғали Жұмақадырұлы 

-«Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру»    

 факультетінің  деканы;

10 Шоколакова Сауле Бектуриевна -«Білім» факультетінің ОӘ бюро төрайымы
11 Дунбаева  Айгуль Маратбековна -«Жаратылыстану» факультетінің ОӘ бюро төрайымы;
12 Жусипова Бейсенкул Шырынхановна -«Экономика және құқық» факультетінің ОӘ бюро   төрайымы;
13 Сарыбекова Жанат Туленовна

-«Педагогика және психология» кафедрасының  

меңгерушісі;

14 Немеребаев Мухатай  -«Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық»   кафедрасының меңгерушісі;
15 Баубеков Сабит Джумабаевич -«Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері» кафедрасының  меңгерушісі;
16 Мамаев Шари

-«Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасының 

    меңгерушісі;

17 Сейтбаев Қуандық Жұмабаевич -«Биология және ауылшаруашылық мамандықтар» кафедрасының меңгерушісі;
18 Беркенова Рабиға Ағабекқызы -«Филология» кафедрасының  меңгерушісі;
19 Оңғарбаева Марал Бүркитбаевна

-«Ақпаратты-коммуникативтік технологиялар»  

  кафедрасының  меңгерушісі;

20 Елубаева Рахат Сайлаубекқызы -«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту» кафедрасы   меңгерушісінің меңгерушісі;
21 Айтекова Құралай Ускенбаевна -«Туризм, география және тарих» кафедрасының  меңгерушісі;
22 Аскарбеккызы Назира -«Құқықтану» кафедрасының  меңгерушісі;
23 Иманбаев Қуат Сарыбаевич -«Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасының  меңгерушісі;
24 Маликтаева Пернекул Маликтайқызы

-«Стандарттау  және ветеринарлық санитария»

   кафедрасының  меңгерушісі;

25 Сарсенова Акмарал Едилбаевна -«Қаржы және есеп» кафедрасының  меңгерушісі;
26 Қуатбеков Жарас Алпысбайұлы

-«Экономика және басқару» кафедрасының  

меңгерушісі;

27 Тургунтаева Гүльсара Ашимбаевна  -«Шетел тілдері» кафедрасы меңгерушісінің м.а.;
28 Сексенбаева Жанар Молдановна -ОӘБ іс-тәжірибе және бітірушілермен жұмыс   секторының әдіскері, хатшы

 

Ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмыс топтарының құрамы:

  1. Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды сараптау / Экспертиза учебников и учебно-методических пособий
Аты-жөні Қызметі
Комиссия төрағасы
1 Баубеков Сабит Жумабаевич

«Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері»  

кафедрасының менгерушісі

Комиссия мүшелері:
2 Сарыбекова Жанат Туленовна   «Педагогика және психология» кафедрасының менгерушісі
3 Сейтбаев Қуандық Жұмабаевич «Биология және ауылшаруашылық мамандықтары» кафедрасының менгерушісі;
4 Озбекова Аманкуль Андабаевна «Ақпараттық-кітапхана орталық» директоры
5 Булекбаева Камила Балтабаевна «Болон үрдісі» орталығының бастығы

 

   Модудьдік білім беру бағдарламалар / Модульная образовательная программа 

Аты-жөні Қызметі
Комиссия төрайымы
1 Сарсенова Ақмарал Едилбаевна «Қаржы және есеп» кафедрасының                                                                            менгерушісі;
Комиссия мүшелері:
2 Бақтықожаев Жанғали Жұмақадырұлы «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру» факультетінің деканы;
3 Шокалакова Сауле Бектуриевна   «Білім» факультетінің ОӘ бюро төрайымы;
4 Дунбаева   Айгуль Маратбековна «Жаратылыстану» факультетінің ОӘ бюро төрайымы;
5 Жусипова Бейсенкуль Шырынхановна «Экономика және құқық» факультетінің ОӘ бюро                                                           төрайымы;

 

Алдыңғы қатардағы оқу және ғылыми-әдістемелік жұмыстар тәжірибесін топтастыру және алмасу, біліктілікті арттыру / Сбор и распространение опыта передовых учебных и научно-методических работ, повышение квалификации 

Аты-жөні Қызметі
Комиссия төрағасы
1

Нұрғабылов Мұрат Нуридинович

«Жаратылыстану» факультетінің деканы;
Комиссия мүшелері:
2 Асабай Қалтай Арынович   «Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыр» бөлім бастығы
3 Немеребаев Мұқатай        
  1. «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық» кафедрасының менгерушісі;
4 Оңғарбаева Марал Буркитбаевна           «Ақпаратты-коммуникативтік технологиялар»                                                                 кафедрасының меңгерушісі
5 Маликтаева Пернегүл Маликтайқызы «Стандарттау және ветеринарлық санитария»                                                                 кафедрасының менгерушісі;
6 Аскарбеккызы Назира                           «Құқықтану» кафедрасының менгерушісі;

 

Білім беру сапасының мониторингі / Мониторинг качества образования 

Аты-жөні Қызметі
Комиссия төрайымы
1 Тастанбекова Қарлығаш Нышанбаевна «Экономика және құқық»                                                                                 факультетінің деканы;
Комиссия мүшелері:
2 Тулеев Тұрсынәлі Нақысбекұлы  
  1. «Ақпараттық-компьютерлік коммуникациялар          
технологиясы» басқарма бастығы
3 Беркенова Рабиға Ағабекқызы      
  1. «Филология» кафедрасының менгерушісі;
4 Тұрғынтаева Гүласара Ашимбаевна «Шетел тілдері» кафедрасының меңгерушісі
5 Иманбаев Қуат Сарыбаевич   «Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасының меңгерушісі
6 Азимова Мадина Алиайдаровна     Тіркеу-офисінің жетекшісі

 

Кәсіптік тәжірибелер және жұмысқа орналасу / Профессиональные практики и трудоустройство

Аты-жөні Қызметі
Комиссия төрайымы
1 Құрманбекова Айгуль Саукынбековна «Білім» факультетінің  деканы;
Комиссия мүшелері:
2 Мамаев Шари Мамаевич           «Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасының менгерушісі;
3 Елубаева Рахат Сайлаубековна
  1. «Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту» кафедрасы кафедрасының меңгерушісі
4 Айтекова Құралай Ускенбаевна «Туризм, география және тарих» кафедрасының меңгерушісі
5 Қуатбеков Жарас Алпысбайұлы «Экономика және басқару» кафедрасының менгерушісі