Ар-намыс кодексі

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің оқытушылары мен студенттерінің ар-намыс кодексі

       Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттер қоғамы, өздерінің жоғары оқу орын жүйесіндегі басты мақсаттарын іске асыру мен жауапкершіліктерін түсіну-жеке тұлғаның мәдениетінен хабардар және кәсіби дайындық, потенциалының әлемдік көзқарасқа ие болуы, жасампаз ойлау мүмкіндігі, мамандықтары бойынша тұрақты құзыреттілікті иеленуі мен өзіндік ұзақ дамуын есептегенде және басқарудың корпоративті қағидаларының дамуы, осы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттер қоғамының ар-намыс кодексін қабылдайды және міндеттеледі және мүлтіксіз орындалуын жүргізеді.

Студенттің ар-намыс кодексі

      Студент-Қазақстан Республикасының патриоты. Ол Егемен Қазақстанның маңызды атрибуттары- әнұранды, туды, елтаңбаны құрметтейді.
      Студент Қазақстан Республикасының лайықты азаматы болуға, таңдаған мамандығында кәсіби шебер болуға, өз бойындағы үздік шығармашылық қасиеттерді дамытуға ұмтылады.
      Студент үлкенді сыйлайды,қасындағыларға дөрекі мінез көрсетпейді.
     Студент парасаттылықтың, мәдениеттіліктің, адамгершіліктің үлгісі, ол адамгершілікке жатпайтын әрекеттерге төзбейді, адамдарды жынысына, ұлтына немесе діни ерекшілігіне қарай кемсітуге жол бермейді.
       Студент саламатты өмір салтын ұстанады және барлық зиянды әдеттерден бас тартады.
      Студент жоғары оқу орнының дәстүрлерін құрметтейді, оның мүлкін күтіп ұстайды. Студент шығармашылық (ғылыми-біліми, спорт, көркемөнер және т.б.) белсенділікті дамытуға, корпоративтік мәдениетті және ЖОО беделін көтеруге бағытталған барлық қызметтің қажетті және пайдалы екенін мойындайды.
      Студент академиялық теріс әдеттердің барлық түрлерімен күресуді өзінің міндеті деп санайды: реферат, курстық жұмыс, дипломдық тағы басқа жұмыстар.
      Студент аталған академиялық түрлерді мұқият қарап, сапалы және бәсекеге қабылетті білім ала отырып, Қазақстанның болашақ бетке ұстар экономикалық және саяси басқаруға лайықты маманы болуы қажет.
      Туыстық немесе қызметтік қатынастарды пайдалана отырып себепсіз сабақтарды жіберуге және жоғары баға алуға ешқандай жол берілмейді.
      Оқытушының ар-намысы
      Оқытушының қызметтегі басты беталысы-студенттермен жұмыс, олардың мәдениеті мен білім алуына жағдай жасау, өз отанының шынайы патриоттарын тәрбиелеу.
      Оқытушы кәсіби болуы қажет: өзінің теориялық білімін үнемі жұмыс барысында жоғарылатып және педагогикалық шеберлігін шыңдап отыруы қажет, ғылыми қызметін таза біліммен іздеу жолында және зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізу қажет, лайықты түрде дәлелмен жеткізіп тұруымен, пікірінің туралығымен және адалдығымен.
      Оқытушы- ұқыптылықтың, зеректіліктің, зиялылықтың моральдық үлгісі болуы қажет, Қазақстан мемлекетілігін активті насихаттаушы, жемқорлықтың түрлі бастауларына және тәртіпсіздік пен жауапсыздыққа қатаң қарсылық етуі қажет.
      Оқытушы өзін студенттерге қажетті еңбек құқықтарын сақтауға үлгі ретінде көрсетуі қажет , жұмыс барысында ұжыммен сыйластық қатынаста болып, өзінің істеріне талап қоя білуімен және өз қателерін ашық мойындап, еш риясыз жөндеуі керек.
      Оқытушы шыншыл болуы қажет, өзінің ұжымы мен студенттерге кәсіби әділ   бағасын қою керек, ол ұйымдастырушы, айтқан сөзі мен ісі сай болуы, қызметтік сұрақтарымен өз пайымын тіке ашық айтуы қажет және жеке көзқарасын дәлелдеуі қажет.
      Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында оқытушының ар-намысы жайлы моральды ережелі жүйе бар, қоғамдық нормалармен шыншыл мінез құлыққа талап қою және міндеттеу, адамгершілік қағидаларын негіздеумен танылу.
      Біз өзімізге оқытушылар мен студенттердің ар-намысымен жүру жолында базаға мәлімделген қағидалардың іске асуын жауапкершілікке аламыз. Біз өзіміздің оқу орнымыздың интелектуалды мықтылық пен әділеттіліктің үлгісі болу үшін, сондай-ақ еліміздің бетке ұстарлықтай жоғарғы оқу орнын құруға күш жұмылдыруға тырысамыз.

                ТИГУ Ғылыми Кеңесінде қарастырылды және бекітілді

                                   25 қыркүйек 2014 жыл, хаттама №2.

                    

Мақсат-міндеттер

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің атқарар міндеттері

    Университет кредиттік технологиялар бойынша оқытып жоғары оқу орнын және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі бағдарламалары бойынша маман кадрлар дайындайды. Оның негізгі міндеті өздігінен ізденіп оқып, білім алатын, өзіндік ұйымдастырушылық, ізденетін қабылеті бар білім алатын жастарды кредиттік жүйе негізіндегі оқуға тарту.
    Университет міндеттері. Ұжымдық бірлескен мәдениеттіліктің негізінде заманауи жаңашыл технологияларды және ғылыми-зерттеу жұмыстарының (ҒЗЖ) дамуындағы соңғы жетістіктерін қолдана отырып, бүгінгі еңбек нарығындағы талаптарға сай басекеге қабылеті бар, жан-жақты білімді мамандық иелерімен қамтамасыз ету.
      Университет міндеттері кафедра, факультет және жекеленген құрылымдар мен құрылымдық бөлімнің дайындығындағы жоғары оқу орны жұмыс жоспарына байланысты алған университет стратегиялық бағыттарында көрсетіліп,онда мақсаттары міндеттері белгіленген.
       Стратегиялық бағыттар университеттің барлық жұмыс істеу салалары мен бөлімдерін қамтиды:
-жоғары мамандандырылған және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орындарын, жоғары сападағы білім беру мен тәрбиелеуде қамтамасыз етуге бейімдеуде функциональды іс-қимыл әрекеттерін қамтамасыздандыру.
-университеттің білім беру ісіндегі ғылыми ақпараттық мәселелермен қамтамасыз етілуі.
-университеттің басқару жүйесін және алдағы мамандар әлеуетінің дамуын жетілдіру.
                                                         Бірінші стратегиялық бағыттағы мақсаттар мен міндеттер
     Бірінші мақсат- өз білімін үздіксіз тереңдетіп, шеберлігі мен дағдысын жетілдіріп отыратын маман кадрларды дайындау және оның сапасын өздігінше ізденумен арттырып отыру.
      Екінші мақсатта мына төмендегі мәселелердің шешімін табу негізінде орындалады.Олар:
-модульді оқып, жоспарын бітіруші түлектердің біліміне , біліктілігіне қарай жасау.
-ұйымдар мен мекемелердің және қазіргі заман мектептерінің талаптарына сай оқу жұмыс жоспарлары түрлерін есепке алу.
-шамаланған іс тәжірбие бағыттарында мамандарды дайындау және төменде аталған жайларға мән беру:
1. Білім беру үдерісінде оқу пәндерін интегралды жобалау курстарында және оларға дәріс беру әдістемелерін ендіру;
2. Білім беру қызметтерінде оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуді жақсартады.
3. Дистанциондық (арақашықтық) технология негізінде оқытуды жетілдіру;
4. Университет пен жұмыс берушілер арасындағы бірлескен ынтымақтастық байланысты тиімді мазмұнда ендіру;
5. Оқу үдерісінде алдағы кезде де оқытудың алдыңғы қатарлы технологияларын және халықаралық индекстегі ғылыми үзінділерді (цитаталарды) пайдаланып отыру;
6. Университет кафедраларындағы ғылыми ізденіс жұмыстарын дамыту;
7. Ғылыми зерттеу жұмыстары нәтижелерін кеңейте отырып ендіру;
8. Білімгерлердің ғылыми зерттеу жұмыстарын дамыту;
9.Ғалымдардың ғылыми гранттарды жеңіп алу жүйесін қолдау, дамыту;
        Үшінші мақсат- тұрмыста болып жатқан  ғылым мен білімнің жаңа сападағы жетістіктері мен қоғамдағы ең соңғы жаңашыл (инновациялық)
құралдарды   пайдалану арқылы төмендегі мәселелерді қарастыру:
-ғаламтор желісіне жетудегі ішкі каналдарына жоғары жылдамдықпен мәліметтер беруде қамтамасыз етуді кеңейту;
-жоғары оқу орындарын автоматты жүйемен басқару мақсатында компьютерлік телекоммуникацияны белсенді түрде қолданудың мүмкіндігін кеңейте түсу, жетілдіру;
-Оқыту үдерісінде инновациялық білім беру формаларын қолдану:бейне конференция тәртібіндегі дәрістер, онлайн тәртібіндегі талқылау, факультет, кафедралардың компьютерлік мультимедиялық құрал жабдықтармен жарақталуын жақсарту, құрылымдық модернизациялау;
       Төртінші мақсат-кітапхана қорын модернизациялау болып табылады. Ол біріншіден жинақтауды және жоғары оқу орындағы мамандықтарды ақпараттармен қамтамасыз ету, сондай-ақ кафедра тапсырысы мен тематикалық жоспар бойынша жинақталған мемлекеттік тілде жазылған қазіргі заманғы ғылыми техникалық және оқу құралдары әдебиеттерін жаздырып алып отыру үдерісін басымдылық негізде тиімді ұйымдастырып отыру.
                               Үшінші стратегиялық бағыт бойынша мақсат пен міндеттер
        Бірінші мақсат- ресурстар  (қаржылық,материалдық және материалдық емес активтер) шешімдер арқылы төмендегі мәселелер тарқатылады:
-университтетің дамуына қажетті нормативті-құқықтық базаны жетілдіре түсу;
-оны Қазақстан Республикасы жоғары білім беру жүйесіндегі қайта құру мәселелеріне, университет стратегиясына, материалдық және материалдық емес басқару жүйесін жетілдіру.
        Бұл стратегиялық бағыттың екінші мақсаттарында
-университетің кадр саясатын жетілдіру және ғылыми педагогикалық кадрларды   даярлаудағы нәтижелері төмендегі жағдайларды шешу арқылы орындалады:
-Профессор оқытушылар құрамының (ПОҚ)  қызметінде ғылыми атақ дәрежесі бар иелерінің әлеуметтік статусын көтеру және олардың еңбектерінің бағалануы материалдық моральдық ынталандыру.ПОҚ-ның еңбегін бағалау жүйесін одан әрі дамыту бағдарламасы арқылы жетілдіреді:
-ғылыми педагогикалық кадрларды дайындау жүйесі жетілдіреді.Мақсат пен міндеттерінің дамуы негізгі мемлекеттік және өңірлік стратегиялық құжаттарға және ұлттық білім беру жүйесі мен өңірдің даму, сондай-ақ қолданыстағы басқару жүйесінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді.
       Бұдан басқа да миссиялар, айталық қолда бар ресурстар арқылы жоғары оқу орнының мүмкіндіктері және нарықтық талаптардың мақсаттары мен міндеттері толығымен сәйкес келеді.
     Негізгі стратегиялық құжаттардың мақсаты мен міндеті мемлекеттің ,аймақтың мақсаттарымен ара қатынасының дәл келуі және ұлттық білімнің жүйесі және аймақтың өркендеуі мен ағымдық басқару жүйесі. Мұнан басқа миссияның мақсаты мен алға қойғаны түгелдей бар ресурстармен сәйкес келеді, яғни ЖОО-ның мүмкіндігімен және нарық талабымен.
      Тиімділік миссиясын жүйелі бағалау білім берудегі мақсат пен міндеттер талдау және негізгі индикативтік көрсеткіштерге қажетті түзетулер жасау, әр жыл сайын болып тұратын ТИГУ-нің стратегиялық жоспары туралы мәселені қарайтын ТИГУ-нің Ғылыми кеңесінде қарастырылады.                           
                         

                             ТИГУ Ғылыми Кеңесінде қарастырылды және бекітілді

                                   25 қыркүйек 2014 жыл, №2 хаттама.

ПОҚ сапа мәдениеті

ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

ПОҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ МӘДЕНИ САПАСЫ

        Университетте білім алушыларға жеткілікті деңгейде назар бөлінеді, ПОҚ және қызметкерлерінің мәдени сапасына, яғни ТИГУ-нің бағалы жүйесі анықталады, алдыңғы кезекте қоғамдық маңыздылығымен оның өкілдігінің мақсаттарымен қызметкерлердің қатынасы осы құндылықтармен, университеттегі эмоциональды жағдайға, қызметкерлердің бір-бірімен араласу стилінен сондай-ак келушілермен (білім мекемелерінің) және тұтынушы мекемелермен (жұмыс берушілердің)
         Корпоративтік мәдениет университеттің бағасын қамтиды және ПОҚ және қызметкерлері мен білім алушылардың тәртібін жақсылайды. Ол университеттің тарихы арқылы көрінеді, дәстүрлері, университеттің құндылықтарына қызметкерлердің адалдығы, тұлғаларға байланысты беріктігі және еңбек міндеттерінің кезінде қызметкерлердің мінез-құлқының пайда болуы. Сапалы мәдениеттің шартты ұйымдастырылуы келесі қағидалармен орындалады.
      Ағымдағы университеттің жағдайына басқарудың дәл келуі әсер етеді. Мекеменің уәкілдігінің қоғамдық түсініктегі мәні және барлық қызметкерлерді орындалу процесіне қатыстыру.
     Абыройлы және шыншыл мотивациялы оң нәтижелерімен қызметкерлердің қызметі (тұрақты еңбек өтімдері, еңбек жетістіктеріне материалдық және моральдық көтермелеу)
      Өз уақытында жасау және дәл түзетулер мен сақтандырылатын іс-әрекетті іске асыру мекеме қызметінің нәтижелерін қызметкерлердің мәліметін (еңбек тәрбиесінің мақтанышы) жеткізу жариялау.
       Университеттегі қызметкерлерінің барлық көрсеткіштерін жоғарылауын үнемі қамтамасыз ету.
     Ректоратпен іскерлік қатынаста ПОҚ және қызметкерлеріне ұқыпты және жауапты болу. Медио орталығында тиімді жұмыс PR-технологиясын іске асыру. Мотивация жүйесінде жасалынған сапалы мәдениетті көтеру мақсатында, жетістіктер, құжаттарын растаушы формалары, қызметкерлердің мониторинг қызметінің нәтижелерінің әдісі, сондай-ақ мотивациялар әдісі: материалдық және моральдық көтермелеу, қызметтік өсу, ұжымның мотивациялық формасы, корпоративтік идеологияның қалыптасуы.
     Мотивация жүйесіне сондай ақ университет үшін қажетсіз іс-әрекеттің қалыптасуына қатысты жауапкершілік. Жүйені қалыптастыру үшін моральды –этикалық жауапкершілікті орнатады және университеттегі қызметкердің еңбек нормалары мен мінез-құлқына, қажет емес іс-қимылдар тізбесі және оларға жауапкершілік.

                             ТИГУ Ғылыми Кеңесінде қарастырылды және бекітілді

                                   25 қыркүйек 2014 жыл, хаттама №2.

Сапа саласындағы саясат

                Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің  сапа саласындағы саясаты


       Университет өз қызметін Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру бағдарламаларының өркендеуін жетекшіліккке ала отырып, демократиялық принциптермен бірліктің бүтіндігін жеткізуде, кызметкерлердің кәсіптік өсуі үшін бірқатар жағдайларға негізгі мәліметтердің нәтижесі негізінде шешімдер қабылдайды.
     Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің негізгі мақсаттары сапа саласындағы білім беру қызметтерінің берілуі жоғары білікті бітірушілерді жоғары дәрежеде дайындауымен, ой-өрістерінің кең болуы мен және моральді жауапкершілігін, орындаушылық қасиетімен және өзіндік профессионалдық өзінің қызметімен, жеке дамуымен, шешімдерді қабылдауға дайындығынан, жеке қызығушылықтарын қоғам және мемлекетпен байланыстырылуы болып табылады.
       Жеке интеллектуалды қажеттілігінің қанағаттандыруымен, мәдениеті мен мінез-құлқының жетілуі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу ортасына біліктілікті көтерудің таңдалған облысының қызметіне байланысты және үздіксіз кәсібилігін жетілдіру болып табылады.
         Қоғамның қажеттіліктерін қамтамасыз етуде мамандардың жоғары білімділігі, ғылыми-педагогикалық кадрдың жоғары біліктілігімен, кәсіби жете білушілік және мәдениеттің азаматшылық пен отан сүйгіштіктің үйлесім табуы.
      Университет дамытудың жақтаушысы болып табылады, дуалды оқыту жүйесін, оқу процесінде практиканың мазмұнын көтеру арқылы , өркениетті үш тілдік жобаны жүзеге асыруда және білім беру бағдарламасының жұмыс берушінің келісімі арқылы бітірушілерге қажеттілікті арттыруда.
       Академиялық дәлдік саясатын қорғауды қамтамасыз етуде, кез-келген жағдай түрінен және студенттерге қатысты кемсітушіліктен қорғау қызметкерлер арқылы жүзеге асырылады:
-Әр факультеттің студентерімен тұрақты түрде ректормен кездесу ұйымдастыру.
-«Сенім поштасы» атты жәшіктер
-Ректормен және проректормен жеке кездесуін немесе блог арқылы және студенттің өзін басқару органы арқылы
     ЖОО ішілік жүйесі оқу сапасын басқаруды қамтиды:
-Мамандардың дайындық сапасын басқару
-Білім беру бағдарламасының сапасын бақылау
-Білім беру қызметтерінің сапасын бақылау
       Дайындықтың сапасын бақылауда мамандардың өзара байланысын блоктармен ұсынылады: кірістік, ағымдық, межелік, аралық, қорытынды. Кірістік бақылау ҰБТ нәтижелері арқылы жүзеге асырылады және кешенді тестілеу мен қосымша бақылаулардың пререквизиттердің алдында алдымен тиісті пәндерді меңгеру. Қорытындысында қосымща бақылауда шешімдер қабылданады, студенттерді топқа бөлуде дайындық деңгейімен (қазақ тілі, орыс тілі мен шетел тілдерін білуде және информатика т.с.с) Қосымша сабақтар тағайындау және бейімдеу бағдарламаларын түзету. Ағымдық бақылауларды жүргізуде рефлекция әдісі қолданылады (әдетте экспресс тест) және офис тіркеушіде базаға апта сайынғы нәтижелер қойылады. Аралық бақылау бір семестрде екі рет өткізіледі. Ағымдықтың қосындысы және межелік бақылау, ағымдық бақылаудың үлгерімін береді, ол 60% құрайды. Қорытынды баға оқу пәні бағдарламасын игеру дәрежесіне байланысты. Пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасымен баға қою саясаты анықталады. Бұл әдістеме студенттердің үздіксіз білім мониторингінің жұмыс барысын жасайды, ал студентердің жұмысы үстінде материалдың жүйелігі керек.
      Жүйе автоматандырылған ақпараттық желінің қолдануымен жүзеге асырылады, жинақтауға рұқсат берілуі, талдау және студенттердің кез-келген бөлінісінде үлгерімі бойынша ақпарат беру, сондай-ақ негізгі басқарушылықтың шешімдерін қабылдау.
      Білім беру бағдарламаларының сапасын басқару және білім беру қызметін оқу-әдістемелік бөлімі (ОӘБ) жүзеге асырады. Университетте әзірленеді және енгізіледі.
-Жоспарлау жүйесі және кафедраның оқу-әдістемелік жұмысын басқару.
-Нормативті методикалық құжаттардың жүйесі.
-Оқу-әдістемелік мониторинг жүйесі және кітапханалық-ақпараттық оқу процесін қамтамасыз ету.
       Білім беру қызметтерінің сапасын басқару бірнеше бағыттармен ұйымдастырылған, атап айтқанда:
Оқу процесін бақылау, кафедра меңгерушісінің қатысуымен ашық сабақты өз деңгейінде факультет және университет деңгейінде өткізуі. Әр сабақ талданады, бұл ретте үлкен мән инновациялық әдістерді және интерактивті технологияны қолданылуына беріледі.
-Қорытынды аттестация мемлекеттік аттестациялық комиссиямен (МАК) бағаланады,оның құрамында басқа мекемелерден профилді бойынша тиісті өкілдер кіреді. Ескертпе және ұсыныстармен МАК білім беру процесін жетілдіру шаралары бойынша жоспар құрады.
-Жыл сайын ҚР БҒМ желісі бойынша оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) жүргізіледі.
-Жұмыс берушілердің үнемі байланыс есебімен және бітірушілердің карьералық өсуін қадағалау.
       ЖОО-ның әзірленген қағидасы негізгі бағыттары білім беру қызметінің нормативтік методикалық оқу процесін қамтамасыз ету бөлігі, нормалық бақылау жүйесі құрылды және талаптар бойынша орындалуын қамтамасыз ету. Әзірленеді және оқу әдістемелік басқарушы алқалық органының жүйесімен енгізіледі: оқу әдістемелік факультет кеңсесінің және университеттің оқу-әдістемелік кеңесі. Бұл органдар оқу-әдістемелік материалдарды сараптауды жүзеге асырады, олардың жоспарларына қатысады, мақсаттары мен басымдықтарын анықтайды, оқу-әдістемелік жұмыс саласының стандарттарын белгілейді.
       Сапа жүйесі қатаң түрде тұжырымдалады, ұйымдарда барлық кезеңдерде деректер бақылануы мүмкін және оқытуды іске асырады. Білімнің сапасы туралы ақпарат ашық түрде болады және университет сайтында жүйелі түрде шығарылып отырады. Оқытудың сапа процесін іске асыруды қамтамасыз ету үшін оқу, оқу- тәрбие үдерісі және ҒЗЖ барлық университет қызметкерлері: әкімшілік, оқытушылар, білім алушылар. Оқу сапасын бақылауда студенттің өзін-өзі басқаруына белгілі бір рөл беріледі.
         Білім беру сапасын көтеру үздіксіз айналымды процесте жүргізіледі, мезгілімен белгіленген шарттармен жұмыс берушілермен байланысы және әлеуметтік зерттеулердің нәтижесімен бақыланады.
Осы сапа саясатын енгізуді жоғарғы басшылық жүзеге асырады.Университет басшылығы өз қызметкерлеріне қолдау беруге кепілдік береді және қажетті ресурстармен қамтамасыз етуді орындайды және сапа саласындағы саясатты енгізеді.
                             ТИГУ Ғылыми Кеңесінде қарастырылды және бекітілді
                                  25 қыркүйек 2014 жыл, хаттама №2