КОНФЕРЕНЦИЯ

ТИГУ «Ұлы Жібек жолы және Қазақ хандығы мыңжылдықтар тоғысында» атты халықаралық конференция өткізеді

124Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің бастамасымен (ТИГУ) Жамбыл облысын әкімдігі, Ә.Х.Марғұлан атындағы Археология институты, Түркия Жазушылар Одағы, Варшава университетінің Археология институты (Польша), Санжы университеті (Қытай), Әзірбайжан ҰҒА Археология және этнография институты, «Археологиялық сараптау» ғылыми-зерттеу ұйымымен бірлесе отырып 22-23 мамыр күндері «Ұлы Жібек жолы және Қазақ хандығы мыңжылдықтар тоғысында» атты халықаралық тарихи-археологиялық конференция өтеді. Конференцияның салтанатты ашулы рәсімі 22 мамыр күні сағат 10:00-де Тараз қалалық мәдениет үйінде (Рахимов к-сі, 55) болады.
Конференцияға Жамбыл облысының әкімі, Түркия, Әзірбайжан, Польша, ҚХР және Қазақстан ғалымдары қатысады деп күтілуде. Екі күнге созылатын іс-шара барысында шетелдік қонақтарды қаланың көрікті жерлерімен таныстыру бағдарламасы жоспарланған.

Халықаралық конгресс

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 

 

лого конгрес

 

11223335

 

Ақпараттық хат

             2017 жылдың мамыр айының  19-21 жұлдызы аралығында Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті (Тараз қ.,Қазақстан Республикасы), Сібірлік тәуелсіз институты (Новосібір, РФ),  Аймақтық менеджмент академиясы (Павлодар, Қазақстан)  Қытайдың Іле педагогикалық университеті (Құлжа, Қытай), Қазақстан Республикасы  суретшілер одағы  (Алматы, Қазақстан) бірлесе отырып  «Ұлы дала өркениеті» атты халықаралық конгресс өткізеді.

            Конгресс жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

1. «Ұлы дала белестері» халықаралық суретшілер симпозиумы.

2. Қазақ мемлекетінің құрылу тарихы.

3. Мемлекеттік идеологияны қалыптастырудағы әдебиеттің рөлі.

4. Жаһандану кезеңіндегі ұлттық педагогиканың алатын орны.

5. Ұлы даладағы құқық пен саясат.

6. Ұлы дала техникасы мен технологиясы.

7. Ұлы дала экономикасы.

8. Ұлы дала өркениетіндегі жаратылыстану ғылымының орны.

Конгресс қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

 

Конгресс материалдары баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыру қажет:

 1. Баяндама мәтіні 5 парақтан аспауы және MS Word мәтіндік редакторы бойынша  жазылған болуы керек;
 2. Шрифті: Tımes New Roman немесе Tımes New Roman KZ, кегль -12, жоларалық 1 интервал болуы керек;
 3. Парақтың параметрі: жоғарғы және төменгі – 20 мм, сол – 30 мм, оң – 15 мм, азат жол – 1 см;
 4. Сол жақ жоғары бұрышында  міндетті түрде УДК (ӘӨЖ) индексі қойылуы тиіс;
 5. Бір жолдан кейін ортасынан  баяндама тақырыбы БАС ӘРІПТЕРМЕН (қою шрифтпен) жазылуы керек; 
 6. Баяндама тақырыбы астына, бір жолдан кейін – парақ ортасында жай әріптермен автор (лар) - дың аты-жөні, тегі жазылуы керек (қою шрифтпен);
 7. Астына, жұмыс істейтін мекеменің толық аты, мекен жайы (қою шрифтпен) көрсетіледі;
 8. Аңдатпа мен кілтті сөздер ( үш тілде) (шрифті: Tımes New Roman немесе Tımes New Roman KZ, кегль -9, жоларалық 1 интервал болуы керек);
 9. Бір интервалдан кейін мақала материалдары келтіріледі;
 10. Әдебиеттер тізімі еңбекте көрсетілу тәртібіне қарай мақаланың соңында жазылады. Сілтеме ретінде берілген мәтінде тік жақшаның ішінде әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сәйкес нөмірмен көрсетіледі.

Конгреске қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне келесі құжаттар тапсырылады: баспа түрінде баяндаманың бір данасы, электрондық түрде баяндама мәтіні және файлдың аты мен автордың фамилиясы көрсетілуі тиіс. Конгресті ұйымдастыру жарнасы (1 мақала үшін) – 3500 теңге, магистранттар үшін 2000 теңге. 

Материалдар 2017 жылы сәуір айының29жұлдызына дейін мына мекен-жайда қабылданады: 080000 Тараз қ., Желтоқсан көшесі, 69 «Б» 

2-қабат 203 кабинет.

       Тараз инновациялық- гуманитарлық университеті.

Ғылыми - инновациялық және халықаралық қарым-қатынастар бөлімі.

Байланыс тел: 8(7262) 54-11-24, факс 51-83-12

       Қабылдаушы тұлға:  Ажибаева Роза Елибаевна, ұ.т.: 87771708733

Электронды пошта арқылы жібергенде «Тақырып» бөлімінде: «ТИГУ  конгресіне ______ дан (баяндамашының фамилиясы)» көрсетілсін.

Реквизиттер:

Мекеменің аты «Тараз инновациялық – гуманитарлық университеті»

Тараз қ., Желтоқсан көшесі,69 «Б».

АО "Банк ЦентрКредит"
РНН-211500236592
БИН -080640010161
ИИК-KZ098560000009539587
БИК-KCJBKZKX

Кбе-17

 

ТІРКЕУ ҮЛГІСІ

1. Аты-жөні, тегі,  (толығымен)_____________________________________________

2. Ғылыми дәрежесі:______________________________________________________

3.  Мекеме:______________________________________________________________

4.  Қызметі:  _____________________________________________________________

5.  Автордың  мекен-жайы:________________________________________________

6.  Телефоны, факс, e-mail_________________________________________________

7.  Баяндама тақырыбы:___________________________________________________

8.  Секция атауы:_________________________________________________________

 

 

МАҚАЛАНЫ  РӘСІМДЕУ  ҮЛГІСІ

ӘОЖ 338.82

ОҚУШЫЛАРДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ қалыптастыру

ҚҰсаинов1 С.А.

 1. Тараз инновациялық – гуманитарлық университетінің  доценті, т.ғ.к.

 

Аңдатпа. Мақалада  негізгі  құзырлар  және  экологиялық  бiлiмнiң  контекстiндегi  оқушылардың  экологиялық  мәдениеттiң  және  санасының  құрастыруы  өзара  байланысында қаралады. ...

          Кілтті сөздер: 8-10 сөзден

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь ключевых компетенций и формирования экологической культуры и сознания учащихся в контексте экологического образования. ...

 Ключевые слова: из 8-10 слов

 Abstractin the article intercommunication of key competenses and forming of ecological culture  and consciousness is examined students in

the context of ecological education. ...

 Key words: 

 мақала  мәтіні.  мақала  мәтіні.  мақала  мәтіні  [1, б.4-5 ].  ...  мақала  мәтіні.  мақала  мәтіні.  мақала

мәтіні. мақала мәтіні [2, б.10-14]. ... мақала мәтіні [3, б.10-17] ... мақала мәтіні.

 Қолданылған әдебиеттер

 1 Абэ Осаму. Когда началось экологическое образование? // тири. 1990. г. 35, №12. -с.21-27.

2 Учение вернадского о ноосфере. http://www.ecosystema.ru.

3  Концепции  экологического  образования  республики  казахстан,  г.  Астана. 2002 г.,

http://ecoinfo.iacoos.kz/lite/index.php?option=com_content&task=view&id=852.

Ұйымдастыру  комитеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!

Сіздерді 2016 жылы 17-18 қарашада Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінде өтетін Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің25 жылдығына аясында «Білімді жастар – Тәуелсіз Қазақстанның келешегі» атты студенттердің ІХ-шы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жұмысына қатысуға шақырамыз.

Конференция жұмысы төмендегі секциялар бойынша өткізіледі:

 • Қазақстан жастары және жаңа заман талабы аясындағы филология ғылымының өзекті мәселелері
 • Қазақстанның болашағын құрудағы жаратылыстану ғылымдарының орны
 • Қазақстан жастары және қазақ елінің әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайы
 • Жастар және Қазақстан мемлекеттілігінің құқықтық мәселелері
 • Жас ұрпақ және педагогика: патриоттық, тәрбиелік мәселелері
Конференцияға қатысу шарттары

   Конференция қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтеді. Конференцияға қатысу үшін 2016 жылдың 25 қазанына дейін конференция құжаттары жиынтығының (төменде көрсетілген) қағаз және электрондық нұсқаларын ұйымдастыру комитетіне тапсыру керек немесе This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрондық адресі бойынша жіберу қажет: конференцияға қатысу үшін тіркеу формасы (форма қосымша берілген); төмендегі талаптарға сәйкес ресімделген мақала (көлемі 5 беттен аспауы тиіс); ұйымдастыру жарнасының төленгенін растайтын түбіртек (құжат сканерленіп, .......   электрондық поштамен жіберіледі).

          Конференция жарнасы (жинақтың бір данасының) 2500 (екі мың бес жүз) теңгені құрайды. Баяндамалар ғылыми жинақ түрінде басылып шығады.

Ұйымдастыру комиссиясының мекен -жайы: 080000 Тараз қ., Желтоқсан көшесі 69 «Б» 2-қабат 203 кабинет.

Тараз инновациялық- гуманитарлық университеті.

Ғылым бөлімі, байланыс тел: 8(7262) 54-11-24, факс 51-83-12

Қабылдаушы тұлға: Ажибаева Роза Елибаевна, ұ.т.: 87771708733

Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар

Көлемі 5 беттен аспайтын қолжазба мәтіні Microsoft Word редакциясында келесі талаптарға сай теріледі: Times New Roman қаріп өлшемі – 14 кегль, жаңа жол бойынша шегініс-1 см; Жоларалық қашықтық – 1; Өріс: сол жағы – 2,5 см, қалғандары – 2,0 см. Бет нөмірі көрсетілмейді; сілтеме тік жақшаның ішінде әдебиеттер тізіміндегі нөмеріне сай көрсетіледі ([1, 256 - б.]). Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін беріледі.

 

Баяндаманың рәсімделу үлгісі

 

ӘОЖ 338.82

ОҚУШЫЛАРДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ қалыптастыру

 

ҚҰсаинов С.А.

 

Ғылыми жетекшісі: Баубеков С.Ж.

Тараз инновациялық – гуманитарлық университеті

 

Аңдатпа. Мақалада негізгі   құзырлар және экологиялық   бiлiмнiң контекстiндегi оқушылардың   экологиялық мәдениеттiң және   санасының құрастыруы өзара   байланысында қаралады. ...

         Кілтті сөздер:

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь ключевых компетенций и формирования экологической культуры и сознания учащихся в контексте экологического образования. ...

Ключевые слова:

Abstract.in the article intercommunication of key competenses and forming of ecological culture and consciousness is examined students in

the context of ecological education. ...

Key words:

мақала мәтіні.   мақала мәтіні. мақала   мәтіні [1, б.4-5 ]. ...   мақала мәтіні. мақала   мәтіні. мақала

мәтіні. мақала мәтіні [2, б.10-14]. ... мақала мәтіні [3, б.10-17] ... мақала мәтіні.

Қолданылған әдебиеттер

1 Абэ Осаму. Когда началось экологическое образование? // тири. 1990. т. 35, №12. -с.21-27.

2 Учение вернадского о ноосфере. http://www.ecosystema.ru.

3 Концепции экологического образования республики казахстан, г. Астана. 2002 г.,        http://ecoinfo.iacoos.kz/lite/index.php?option=com_content&task=view&id=852.

 

 

 

 

Тіркеу формасы

Тегі, аты, әкесінің аты  
Жетекшісінің жұмыс орны  
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  
Студентің тобы, мамандығы, курсы  
Мекен жайы  
E-mail  
Байланыс телефонының номері  
Ғылыми бағыт атауы  
Баяндама атауы  

 

Баяндама мәтіні түпнұсқа болып табылады және редакцияланбайды.

Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына сәйкес келмейтін немесе көрсетілген мерзімнен кейін (2016 жылы 25 қазан) жіберілген мақалаларды қабылдамауға құқылы.

          Конференцияға қатысушылардың жол шығындары қатысушылар есебінен.

 

Реквизиттер:

Мекеменің аты «Тараз инновациялық – гуманитарлық университеті»

Тараз қ., Желтоқсан көшесі 69 «Б».

АО "Банк ЦентрКредит"
РНН-211500236592
БИН -080640010161
ИИК-KZ098560000009539587
БИК-KCJBKZKX

Кбе-17

 

Ұйымдастыру комитеті